LINH MỤC Gioan Baotixita

NguyỄn ĐỨc VưỢng, O.P.

Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm

2412-48th Sreet, Calgary, AB T2B 1M4, Canada,

Tel: (403) 262-1078 - http://www.stvincentliem.ca/home

e-mail: vuongduclavang@gmail.com  - www.jbnguyenducvuong.com


Trang Chủ

Tiểu Sử

H́nh Ảnh

Sinh Hoạt

Bài Giảng

Nhạc

Biên Bản Cũ

Đức Tin Bất Khuất

Tiểu Sử Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đài Truyền Thanh Tiếng Nói Mẹ Lavang

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Việt Catholic Network

RADIO VATICANA

Web Counter 

Cha Xứ Nguyễn Đức Vượng vả Cha Phó Phạm Công Liêm
Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm

LỊCH SỬ GIÁO XỨ  VINH SƠN LIÊM

TÂM T̀NH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ NGÀY ĐẦU NĂM 2018

Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm , ngày 08/01/2018.

Kính thưa quư Cụ, quư Ông Bà và Anh Chị Em. Chúng ta cùng cám tạ ơn Chúa, sang một năm mới kính chúc quư Vị thương gia làm ăn thành đạt , công việc của mỗi người đều thịnh vượng và mỗi gia đ́nh được hạnh phúc yêu thương. Bước qua một năm mới, chúng ta không quên nhăc lại vài sự kiện của năm 2017 với những biến cố của lịch sử giáo xứ được tiếp tục. Cùng tạ ơn Chúa chúng ta có quư Cha tiền nhiệm, quư A^n Nhân đă hy sinh vất vả để cùng xây dựng cho có ngày hôm nay đặc biệt là cha Giuse Vũ Quang Cảnh sau 8 năm phục vụ đă v́ bệnh trạng , cần tĩnh dưỡng th́ Nhà Ḍng đă sắp xếp để Cha có nơi an dưỡng và dược biết hiện nay sức khỏe đă được phục hồi. Chúng ta không quên cầu nguyện cho quư Cha Cố đă qua đời như Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lư. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi và Cha Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa và tất cả quư Vị Ân Nhân xa gần đă bỏ công sức  tài chánh giúp đỡ cho giáo xứ chúng ta có được như ngày hôm nay.

Qua Lời Quư Cha tuần này, như một người phục vụ dân thánh Chúa chúng con ghi lại vài sự kiện và các biến cố trong ṿng cuối năm 2017 để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và cùng nhau tiếp tục tiến bước trong năm mới 2018.

TRONG 5 THÁNG VỪA QUA ( từ tháng 8 đến tháng 12/2017)

Vào ngày 30 tháng 6/2017 chúng con nhận được bài Sai từ Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Phero Phạm Hương và Đức Cha William, Giám Mục Địa Phận Calgary Alberta về việc thuyên chuyển linh mục bắt đầu vào ngày 01/08/2017.

1.      THÁNG 8/2017: Vào tháng 8 quư cha chánh, phó xứ về nhận nhiệm sở.

·         Lúc 9 giờ sáng thứ Ba ngày 01/08/2017 Cha xứ Giuse Vũ Quang Cảnh trao ch́a khóa cho cha Vượng tại văn pḥng giáo xứ.

·         Sổ sách Ngân Hàng tính đến ngày 30/06/2017: Với số nợ Địa Phận $1,641,720.00. (Một triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn bảy trăm hai mươi đồng). Phải trả cho Địa Phận $119,688.00 năm 2017, mỗi tháng là $ 9,974.00 (Tiền vốn nợ 1 năm  là $55,513.00. Tiền lời $ 64,175.00). Đang chờ trả cho nhà thầu khoảng $175.000.00. Số tiền c̣n lại trong Ngân Hàng  $345,750.60. 

·         Lúc 11 giờ 45 sáng thứ Ba ngày 01/08/2017, Cha Bề Trên Phụ Tỉnh đến dâng thánh lễ và trao nhiệm vụ cho cha tân chánh xứ (số người đi lễ 45 người).

·         Trung tuần tháng 8, cha phó Giuse Phạm Công Liêm về Giáo xứ

·         Lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 27/08/2017.  Đức Cha William đến dâng lễ trao quyền mục tử cho cha tân chánh xứ.

1.      THÁNG 9/2017.

·         Ngày 01/09/2017 Cha Bề Trên gửi Thầy Martin Nguyễn Thông về giúp xứ 1 năm.

·         Bắt đầu chương tŕnh bảo trợ, bán vé tham dự Đại Nhạc Hội gây quỹ hàng năm được tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 16/09/2017 số tiền thu được $67,617.00.

·         Bắt đầu xin lần tiền thứ Hai quỹ Xây Dựng: Tháng 9 thu được $9,056.00.

2.      THÁNG 10/2017.

·         Ngày Chúa nhật 01/10/2017 Thành lập 2 Ca Đoàn, Thiếu Nhi Vinh Sơn Liêm (mỗi tháng hát 1 lần vào tuần thứ Hai trong năm học giáo lư). Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang (hát chiều Chúa nhật lúc 6 giờ).

·         1/10 trở đi có thêm lễ lúc 6 giờ chiều trong tuần; 9 giờ 30 sáng thứ bảy hàng tuần và 6 giờ chiều Chúa nhật hàng tuần.

·         V́ là tháng Mân Côi nên có dâng hoa hàng ngày và trước các thánh lễ Chúa nhật.

·         Tối thứ Hai, ngày 16/10/2017, họp quư Hội Đoàn. Mỗi Hội Đoàn tŕnh bày Nội quy, phương hướng làm việc.

·         Tối 19/10. Họp Ban Truyền Thông của Giáo Xứ, thêm thông tin trên Website Giáo xứ..

·         Cha Phó mở các lớp Phụng Vụ, Kinh Thánh và Giáo Lư Dự Bị Hôn Nhân

·         Tối thứ Hai, ngày 30/10 họp quư Ca Đoàn. Tŕnh bày công việc thánh nhạc trong giáo xứ và phương hướng trong năm tới. Bầu Anh Việt làm trưởng Ban Thánh Nhạc bắt đầu từ năm 2018.

·         Số tiền thu lần hai, quỹ Xây Dựng : $11,805.00

THTHÁNG 11/2017.

 

·         Tối thứ Hai 07/11/2017 họp Hôi Đồng Mục Vụ mở rộng sắp xếp chương tŕnh Bầu Cử niên khóa (2018-2020). Phân chia công việc trong Mùa Vọng (giảng pḥng, giải tội) và những đại lễ cuối năm.

·         Thứ Sáu ngày 17/11/2017 Họp 5 nhóm Trẻ trong xứ, giữ nguyên truyền thống phục vụ trong năm, phát triển làm việc chung nhiều hơn nữa giữa: nhóm Giúp Lễ, Nhóm Trẻ Giáo Xứ, nhóm Tông Đồ Trẻ, Nhóm Thể Thao và nhóm Giáo Lư Đức Tin.

·         Ngày 25/11/2017 Ban Tài Chánh Trả nợ cho Giáo Phận $110,000 (một trăm mười ngàn). C̣n lại 1,477.032$ (một triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn không trăm ba mươi hai đồng). Vẫn nợ nhà thầu $175,000.00

 ·         Quỹ Xây Dựng tháng 11 thu được $8,525.00.

  THÁNG 12/2017. 

·         Mỗi Gia Đ́nh nhận được bao thư dâng cúng năm 2018, mầu TRẮNG, quỹ XÂY DỰNG, mầu XANH quỹ CHÚA NHẬT, in h́nh nhà thờ mới , có cả tiếng Anh và tiếng Việt.

·         Vào thứ Hai ngày 03/12/2017 bắt đầu có các Hội Đoàn đến chầu Ḿnh Thánh Chúa liên tiếp từ 12 giờ 30 đến 5 giờ 45.

·         Niêm yết việc bầu cử. Ngày 16 thứ Bảy và Chúa nhật có 4 cuộc bầu cử cuối 4 lễ (h́nh thức bầu chọ 4 người trong 6 người và xếp hàng lên bầu).

·          Vào tối thứ Hai từ lúc 7 giờ đến 10 giờ 30, việc kiểm phiếu xong và cho biết 4 người cao phiếu nhất đó là Ông Giuse Trần Thanh Hải, Bà Maria Vũ Thị Hồng, Ông Giuse Đỗ Minh Sơn và Ông Giuse Đỗ Quang Trọng.

·         Tối thứ Tư ngày 20/12 quư cha đă mời 4 vị cao phiếu nhất để phân công nhiệm vụ mới như sau: 

1.      Vị chủ tịch: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn, nhiệm kỳ II (2018-2020)

2.      Vị Thư kư: Bà Maria Vũ Thị Hồng, nhiệm kỳ I (2018-2020).

3.      Vị Phó nội vụ: Ông Giuse Trần Thanh Hải, nhiệm kỳ I (2018-2020).

4.      Vị Phó ngoại vụ: Ông Giuse Đỗ Quang Trọng, nhiệm kỳ I (2018-2020).

Các phần việc tuy được phân chia như trên, nhưng luôn cùng thực hiện trong bàn bạc , hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Xin quư Hội Đoàn, Ban Ngành, Ca Đoàn quư Nhóm cùng quư Cụ , quư Ông Bà và Anh Chị Em cùng chung ḷng chung sức với Ban Thường Vụ để giúp cho giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm luôn đoàn kết, hợp nhất và yêu thương nhau nhiều hơn.

·         Ngày 19/12/2017 mỗi gia đ́nh đă nhận được một cuốn lịch treo tường và một Thiệp chúc mừng Đại Lễ Giáng Sinh tràn đầy ân sủng và niềm vui của Chúa Hài Đồng. Một Năm Mới 2018 chan ḥa phúc lộc của Ba Ngôi Thiên Chúa.

·         Đại Lễ Giáng Sinh năm 2017: Lễ 5 giờ 30 chiều 24/12 khoảng 1,200 người. Lễ 8 giờ tối 24/12 khoảng 500 người. Lễ 11 g 45 sáng ngày 25/12 khoảng 1, 100 người và lễ 6 g chiều ngày 25/12 khoảng 200 người.

·         Số tiền thu được trong lễ CN 24 và lễ Giáng Sinh 25/12/2017) $16,320.00. GS 2016 ($11. 912.00).

·         Tiền quỹ Chúa Hài Đồng 2017 ($4,830.00). GS 2016 ($ 1,284.00).

Thánh lễ lúc 11 giờ ngày 31/12/2017 là ngày ra mắt các thành viên Tân Hội Đồng Mục Vụ (niên khóa 2018-2020). Với NGHI THỨC TUYÊN HỨA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ.

Cha xứ: Vậy giờ đây, trước nhan Thiên Chúa và trước sự hiện diện của toàn thể cộng đoàn, anh chị em hăy long trọng nói lên lời cam kết của ḿnh. 

Tất cả các thành viên HĐMVGX quỳ, đưa tay phải về phía trước và cùng đọc lời tuyên hứa: 

Nhờ ơn Chúa giúp,/ cùng nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các Thánh/ cách riêng các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ và thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng giáo xứ,/ chúng con xin hứa sẽ đem hết khả năng cộng tác với linh mục chánh và phó xứ/ cùng các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ/ trong mọi hoạt động mục vụ/ để Thiên Chúa thêm vinh danh/ và cộng đoàn giáo xứ ngày càng phát triển./ Chúng con cũng sẵn sàng liên kết và hưởng ứng trong các sinh hoạt mục vụ cấp giáo giáo phận,/ để củng cố t́nh hiệp thông/ và làm cho đời sống đức tin của Giáo Hội địa phương thêm sống động./ Xin Thiên Chúa phù trợ và giúp sức cho chúng con./ Amen.

·         Ngày sau lời nguyện cuối lễ là phần Tri Ân quư vị trong Hội Đồng Mục Vụ niên khóa 2015-2017: Ông Giuse Đỗ Minh Sơn chủ tịch, Ông Giuse Nguyễn Minh Hưng Phó chủ tịch nội vụ, Cô Phạm Ngọc Phương Anh phó chủ tịch ngoại vụ và cô Trần Thị Mai Loan thư kư HĐMV. Quư Ban Ngành. Quư Vị đă không những hoàn tất nhiệm khóa của ḿnh đồng thời c̣n sẵn sàng hy sinh tiếp tục cho đến hết năm 2017 với lời đề nghị của qúy cha lưu nhiệm thêm 5 tháng nữa.

Cha xứ đă thay cho Cha Phó và toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân từng vị với một Lưu Niệm trên tay như quà tặng của HY SINH và PHỤC VỤ.

CHƯƠNG TR̀NH CHUNG TRONG GIÁO XỨ NĂM 2018.

Lúc 7 g 00 tối thứ Hai ngày 08/01/2018. Cuộc họp Tân Hội Đồng Mục Vụ mở rộng được lên một số chương tŕnh chung trong năm 2018 như sau

1.      Chương tŕnh Hội Chợ Tết Mậu Tuất. Từ thứ Sáu ngày 16/02/2018-Chúa nhật 18/02/2018.

2.      Cần gầy dựng lại Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thế (Cha Phó, 2 Thành Viên HĐMV và quư Cựu Huynh Trưởng bắt đầu).

3.      Chương tŕnh Giải tội và tĩnh tâm Mùa Chay 2018.

4.      Chương tŕnh Thăng Tiến Hôn Nhân vào giữa tháng 7/2018.

5.      Quư Hội Đoàn cần thêm những khóa học như Curcillo.

6.      Quư Ca Đoàn đi sang Surrey BC hát giao lưu.

7.      Trong ṿng 3 tháng cần có 2 bản vẽ Đài Đức Mẹ La Vang ( hiện đă có 1, Tài chánh, chọn lựa bằng thăm ḍ bỏ phiếu).

8.      Tuần thứ Hai Tháng Bảy kỷ niệm 3 năm Khánh Thành Nhà Thờ, cầu nguyện cho quư Cha và quư Vị Ân Nhân xa gần.

9.       Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 3 ngày từ thứ Sáu 17, Thứ Bảy 18 và Chúa nhật19/08. ( Cha xứ đă mời được Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu và Cha Giuse Đinh Nghị đến giúp hội thảo và dâng lễ ).

10.  Đại nhạc hội hàng năm vào tối thứ Bảy ngày 15/09/2018.Tại Hội Trường Giáo Xứ.

Kính thưa quư Cụ, quư Ông Bà và Anh Chị Em, chỉ là những người theo Chúa để phục vụ cộng đoàn Giáo Xứ, chúng con cùng với Hội Đồng Mục Vụ hứa luôn hăng say tận tụy phục vụ Giáo Xứ như Nhà Ḿnh, như Gia Đ́nh Giáo Hội, là con Cha Trên Trời trong hiệp nhất, yêu thương.

Mọi chi tiết chúng con sẽ thông báo dần dần đến quư Vị trên tờ Mục Vụ hàng tuần để tiện việc theo dơi. Nếu có ǵ quư Vị thấy chưa được hay thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với chúng con.

Kính tri ân trong thông hiệp.

_________________________________________________________________________________

LỊCH SỬ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

Ba Mươi Năm Hiện Diện và Phát Triển

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LAVANG VỚI 30 NĂM 1986-2016 THÀNH LẬP, XÂY DỰNG, MỞ RA THẬP NIÊN MỚI CHO TƯƠNG LAI.

Trước hết chúng con tri ân Chúa đă cho chúng con một giáo xứ với chiều dài lịch sử 30 năm,

Năm 1982-1987: Cha Cố Giuse Phạm Văn Tuynh “ Xin Vâng” và đặc biệt là Chúa Thánh Linh đă soi sáng cho vị Linh Mục Giám quản Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang  (1982-1986) ; Sáng lập, giám quản Giáo xứ Đức Mẹ La Vang (1986-1987) và người đầu tiên nhận tước hiệu Đức Mẹ La Vang.

Hiện, ngài đang c̣n sống và ngụ tại Tu Xá Đa Minh Houston. Hàng ngày ngài vẫn c̣n đi lại dâng lễ, nh́n ngắm những di tích lịch sử của chính ngài và những gia đ́nh đầu tiên đến đây, chọn và mua 4 đất, xây xựng ngôi Thánh Đường Cổ, tường mầu đỏ, mái đen vẫn c̣n đó. Ngài c̣n nói : Tôi vẫn nhận ra Đài Đức Mẹ Việt Nam trước nhà thờ Cổ; Một cây gỗ Xồi vẫn c̣n sừng sững cạnh cổng lối vào ngôi nhà thờ cổ này.

Năm 1987-1994: Cha Cố Vincente Nguyễn Hữu Dụ,” Phục vụ; Lạy Chúa, không phải cho con nhưng chỉ để làm vinh danh Chúa”.  Chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ, đă bảo lănh nhiều gia đ́nh theo diện H.O về với Giáo xứ, xây dựng Hội Trường và 20 lớp học lấy tên: Thánh Mẫu và từ đó Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được nâng lên Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Mua 2 mẫu đất đối diện Hội Trường Thánh Mẫu xây một bên là Tu Xá Ḍng Đa Minh và 1 bên là nhà xứ Giáo Xứ La Vang. Đường Old Foltin Rd được kéo dài hơn. Sự hiện diện của Giáo dân lên đến 800 gia đ́nh.

Năm 1292-1994: Cha Phó Antony Trần Ngọc Hùng “ Người đă mặc khải cho ngươi, cái ǵ là thiện (Mica 6,8). và Cha quản nhiệm Giáo xứ từ 01/06/1995-06/1995 .

Năm 01/07/1995-2003: Cha Anthony Đào Quang Chính cùng mọi tầng lớp hô hào mua thên 6 mẫu đết đầm lầy và xây dưng Ngôi Thánh Đường Á Đông với sức chứa 1400 chỗ và ngày khánh thành là 09/12/2001.

!995-2003: Cha phó xứ Giuse Đỗ Văn Lực

01/07/2003-2011: Cha Trịnh Thế Huy “ Này con xin đế để thực thi ư Chúa” (Dt 10,7). Đă tiếp tục h́nh thành một ngôi Nhà Lều, mục đích để sinh hoạt nhất là có chương tŕnh Hội chợ hàng năm. Tiếp sau đó cùng với Giáo dân quư Cha đă quyết định mua 10 mẫu đất bởi 2 nhu cầu được đặt ra là

1.      Xây Linh Đài và Nguyện Đường.

2.      Xây trường học.

Sau khi thăm ḍ, số phần trăm xây Linh Đài và Nhà Nguyện cao hơn nên quư Cha quyết định xây.

Vào tháng 7 năm 2011, sau khi khánh thành Linh Đài, Cha Đa Minh Trịnh Thế Huy đă xin về hưu.

08//2003-2011: Cha Phó Giuse Đỗ Văn Chung và cha quản xứ (01/08/2011-31/07/2012).

2009-31/07/2012. Cha phó xứ Gioan Baotixita Đoàn B́nh Minh .

Lúc này là 1499 gia đ́nh.

Được đúng một năm, th́ ngày 01/08/2012 v́ nhu cầu của Giáo xứ, Cha Bề Trên Giuse Trần Trung Liêm đă quyết định bổ nhiệm Cha Gioan Bao Tixi Ta Nguyễn Đức Vượng làm Chánh xứ. Cha Thomas Aquinas là phó xứ.

Vào ngày 1/05/2012 được sự bổ nhiệm chính thức cha từ cha BT Trần Trung Liêm. Cha JB Nguyễn Đức Vượng và cha Thomas Trần Thiên Ân về làm chánh phó xứ GX Đức Mẹ La vang thuộc tổng giáo phận Galveston Houston, thay thế cho cha Giuse Đỗ Văn Chung (giám quản) và cha JB Đoàn B́nh Minh (phó xứ).

Ngày 01/08/2012. Cha Giuse Đỗ Văn Chung đă đưa cha Vượng dâng thánh lễ đầu tiên tại nguyện đường Đức Mẹ La Vang.

HÀNH TR̀NH 5 NĂM TRỌN VẸN CỦA HAI CHA

GIOAN BAO TIXITA NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG O.P VÀ CHA THOMAS AQUINAS TRẦN THIÊN ÂN.O.P.

Lúc 10 giờ 45, Chúa nhật, Ngày 16/09/2012. Đức Hồng Y đă đưa Cha Gietl quản hạt đến để trao quyền mục tử chính xứ cho cha Vượng và với sự hiện diện của cha BT Trần Trung Liêm, quư cha Đinh Minh Tiên (BT Tu Xá). Cha Trịnh Thế Huy O.P. Cha Nguyễn Văn Nghiêm (New Orlean) Cha Đinh Xuân Chiến (Ngôi Lờ). Cha Nguyễn Viết Tiến (Phúc Nhạc VN). Cũng thế , trước mặt quư cha cố vấn là cha Phó Thomas Trần Thiên Ân, Thầy Sáu Michael Nguyễn Kim Khánh. Đại diện HĐMV, HĐTC và cùng dâng thánh lễ tạ ơn số lượng người khoảng 1200 nguời (Chật nhà thờ).

Tuyên xưng ngày nhậm xứ 16/09/2012 (Lễ Giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận).

(Tôi, Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, khi nhận chức chánh xứ, xin hứa bằng lời nói và việc làm, sẽ luôn luôn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.

Tôi sẽ hết sức cẩn trọng và trung thành thi hành những trách vụ của tôi đối với giáo hội, cả giáo hội hoàn vũ lẫn đặc biệt, trong đó, theo các điều khoản của giáo luật, tôi đă được mời gọi để thi hành việc phục vụ của tôi.

Trong khi thi hành nhiệm vụ trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ tuân hành triệt để vào toàn thể những giáo điều về đức tin. Tôi sẽ trung thành chuyển tiếp và giải thích những giáo điều này và sẽ tránh bất cứ giáo huấn nào trái nghịch lại.

Tôi sẽ tuân hành và cổ vơ cho kỷ luật cuả toàn thể giáo hội, và sẽ duy tŕ việc tuân giữ các luật hội thánh, nhất là những điều khoản trong Bộ Giáo Luật

Với tinh thần vâng lời, tôi sẽ tuân theo những ǵ các giám mục, là các tiến sĩ chân chính của hội thánh và là những giáo phụ về đức tin, đă tuyên bố, hay những ǵ họ cùng với những ai cai quản giáo hội đă thiết lập. Tôi cũng trung thành trợ giúp Đức Giám Mục điạ phận, để cho các hoạt động tông đồ, được thực thi nhân danh và theo sự đ̣i hỏi của giáo hội, có thể được thi hành trong sự hiệp thông với giáo hội. Xin Chúa trợ giúp tôi, và xin Phúc Âm của Chúa trên đó tôi đặt tay trợ giúp tôi).

(PASTOR signs the Profession of Faith / Cha xứ kư bản tuyên xưng đức tin)

Vào buổi chiều cùng ngày với sự thiết đăi của HĐMV, HĐTC, các ban ngành đoàn thể công giáo tiến hành với bữa cơm thân mật 60 bàn trong hội trường giáo xứ.

BẮT ĐẦU HÀNH TR̀NH 5 NĂM

Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu tiên vào đầu tháng 5/2012, do Cha Giuse Đỗ Văn Chung thực hiện , với số tiền thu được 36,210.05$

3/7 v́ ông chủ tịch Trần Quốc Khánh xin không làm việc nữa, cha Thiên Ân được mời làm trưởng ban tổ chức Hội chợ Thu Yêu Thương.

Ngày, 1,2 và 3 tháng 10. Đại Nhạc Hội Mùa Thu yêu thương. trong lúc này cha xứ đi vắng v́ có chuyến hành hương Âu Châu đă được sắp xếp trước.

Biết được số nợ là 1,823.00$ của Địa phận v́ xây Linh Đài và Nhà Nguyện.

10/10/2012 quyết định dâng thêm lễ Thankgiving lúc 8 (ca đoàn Đồng Tâm hát lễ và bổ mạng) giờ và 6 giờ chiều ( Ca Đoàn TNAS). Lễ 10 giờ vẫn giữ  ( ca Đoàn Tri Ân Phụ Trách).

Thêm 1 lễ Giáng Sinh lúc 6 giờ tối 24/12 cho giới trẻ, ca đoàn Escape hát lễ.

Lễ Giáng Sinh 25/12/2012. Lễ Giáng Sinh thêm lễ 7 giờ 30 (trước kia cứ lễ lớn th́ bỏ lễ 7 giờ 30).

31/12/2012 số nợ c̣n lại  1.823.000$

31/12 lễ thượng thọ và kỷ niệm HP cho giáo dân

Ngày 29,30 và 31 Phong Trào TSC đă về Giáo xứ để sinh hoạt và t́nh tâm hàng năm. Chúng ta có Ban Thiện Nguyện Xa Hội do Chị lan< Anh Biểu điều động để giúp cho các Bạn trẻ (kh7ông lấy tiền thù lao).

Số tiền thu được lời từ Hội Chợ Mùa Thu Yêu Thương 2012: 205,620$

NĂM THỨ NHẤT: 2013  Số Gia Đ́nh Giáo Dân 1499 gia đ́nh.

1/1/2013 phát động chương tŕnh xóa nợ. Anh Luật sư Hiếu đă xin thay dổi số nợ mà trước kia GX đă xây Linh Đài và Nhà Nguyện c̣n lại 1,823.000$ thay v́ trả trong ṿng 25 năm th́ rút ại c̣n 3 năm. Số %  giảm xuống từ 5,50% c̣n 3,30%. Và năm 2015 đă xóa nợ.

1/1/2013 phát động chương tŕnh xóa nợ. Anh Luật sư Hiếu đă xin thay dổi số nợ mà trước kia GX đă xây Linh Đài và Nhà Nguyện c̣n lại 1,823.000$ thay v́ trả trong ṿng 25 năm th́ rút ại c̣n 3 năm. Số phần tram giảm xuống từ 5,50% c̣n 3,30%.

1/2 Anh Ngọc làm vách nhà bếp và làm nhà vệ sinh sau nhà lều (12,000$ cả tiền công). Anh Lư Hoàng làm nền nhà bếp 7,600$ (tổng cộng 24,000$).

1/2/2013 Sửa sang và làm vách nhà bếp, nhà vệ sinh sau nhà lều.

04/03, chính thức nhận đơn từ nhiệm của ông chủ tịch Trần Quốc Khánh sau 2 đơn gửi đến.

Đại Hội Thánh Mẫu vào đầu tháng 5/2013 . Số tiền thu được 111,933$

3/7 quyết định nhờ Anh Hưng mua và cùng với ban Kỹ Thuật thay Máy Lạnh Hội trường (22,000$)

09/09 nhờ Anh Tùng vẽ tượng đài Thánh Giuse , Hài cốt và Parking.

09/09 Bác Kỷ đă nhờ người đổ bê tông khu vực sau Hội trường.

Số tiền thu được từ Đạ Nhạc Hội Mùa Thu Yêu Thương 2013: 236,846$.

 NĂM THỨ HAI: Năm 2014. Danh sách Giáo Dân 1549 gia đ́nh.

Ngày 01/01/2014 lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chính thức công bố chủ tịch Hội Đồng mục Vụ, Ông Phêrô Nguyễn Tài

Ngày 4/01 họp HĐMV chuẩn bị ĐHTM La Vang kỳ 3. Việc in ấn thư từ và làm lại danh sách theo địa chỉ từng gia đ́nh. Anh Thiên Ty, Anh Đoàn Sơn chịu trách nhiệm đưa đón khách dự đại hội. Quyết định mua 1000 ghế ngồi .

Ngày 25/01/2014 lễ 10 giờ 45 Hội Đồng Mục Vụ chính thức nhận nhiệm vụ. Ông Nguyễn Biểu phó chủ tịch nội vụ. Ông Ngô Vinh Khoa, phó chủ tịch Ngoại vụ, Ông Nguyễn Minh Dũng Tổng thư kư, cô Nguyễn Liên Anh Thủ quỹ. Hội Đồng tài Chánh giữ nguyên , khi Anh Khoa được mời làm phó chủ tịch Ngoại Vụ HĐMV, th́ mời Anh Đinh Quang Thịnh làm thành viên HĐTC. Trước khi nhận nhiệm vụ, cha xư đă tặng quà lưu niệm tri ân cho mọi thành viên HĐMV với 1 tượng Đức Mẹ La Vang

Ngày 31/01/2014 (nhằm ngày 01/01 năm GIÁP NGỌ: Ca đoàn tổng họp hát lễ đă được tập 4 tuần vào cá trưa chủ nhật, trước thánh lễ cha Vượng điều khiển 2 bài Xuân an B́nh và tán Tụng Hồng Ân. Số người tham gia hát khoảng 90 Ca Viên. Thánh lễ được sắp xếp với 12 chi tộc và các Đoàn thể Công Giáo tiến hành rước nhang và bái bàn Thờ tổ tiên do 12 Chi Tộc thực hiện. Lộc Xuân, Sơ Hương nhờ mua. Bà Khiêm cho 80 chậu bông. Các gói quà trong đó có 1 quả quưt và một câu Lộc Thánh, xếp chữ La vang. Ca Đoàn La Vang hát lễ. Múa Lân và Ông Đưng cho pháo. Chương tŕnh văn nghệ và ĺ x́ trong Hội Trường. Thiếu Nhi và Hướng Đạo trang trí. Các hội đoàn nấu nướng với bánh chưng, thịt kho. Nghỉ ngơi vào lúc 10 giờ 30.

Ngày 1 tháng 03/2014 Tờ Mục Vụ đă được thay đổi bằng cách in ấn do Anh Cảnh chịu trách nhiệm và mỗi tờ được tính là 30 cents. Mua 2 xe Golf để lo trật tự (Anh Kevin mua 4,800$ 2 chiếc).

Ngày 1 tháng 3 bắt đầu có lớp nhạc của nhóm Mifi do Thầy Đỗ Thành Danh thực hiện với con số 35 người, và đă thành lạp được ban kèn Thiện Tâm để giúp cho ĐHTM

Ngày 1/03 Cô Nguyệt xin nghỉ sau 3 năm là giám đốc Ban Giáo Dục.

Ngày 19/3/2014 Trồng thêm 10 cây maple ông Phúc Joseph và 4 cây Dogwood ông Phiếu cho trong băi đậu xe nhà thờ . Bên Linh Đài Ca Đoàn Đồng Tâm cho 33 cây Oak.

19/03/2014 Anh Vơ Mầu trở lại cắt cỏ Linh Đài

19/3 Sơ Bề Trên Hùy Ḍng Đa Minh từ Việt Nam sang sắp xếp cho Sr Hương vấn đề thư kư, GX chỉ có thể giúp cho Sr để chứng nhận trong thời gian làm việc tại GX mà thôi.

Ngày 1/04/2014 sơn hàng rào: Gia đ́nh ông bà Đức, Ông Sự, Ông Tuấn, Ông Bảy, ông Thịnh, ông Hương chồng chị Hường,

Ngày 1/4 . Thành lập ca đoàn tổng hợp và tập hát mỗi trưa chủ nhật cho ĐHTM Lavang, có anh chị em ca đoàn bên GX Lộ Đức tham gia.

Chính phủ thay tất cả các cột điện chung quanh khu vực thánh đường .

15/04 sơn hàng rào chung quanh tượng Đức Mẹ Việt Nam ông Trọng, ông Đức, ông Bảy ông bà Đức , ông Sự.

Ngày 15/4 giáo xứ tổ chức một lớp đọc sách thánh cho Giáo dân để thống nhất chung trong các lễ.

20/04 đặt 4 cột điện trước nhà thờ và Linh Đài và 5 cột điện dọc đường Linh Đài ( Nhóm Anh Tống Công). Làm bảng tri ân trong Nhà Nguyện và bảng tên Linh ài Anh Ngọc. Tráng xi măng chung quanh các cổng và chung quanh nhà vệ sinh nhà Lều. Tu sửa và lại hồ cá, anh Ruyệt, anh Phiếu, anh Nguyên, Bác Kỷ. Sơn hàng rào hồ cá ông Bảy, ông Bà Đức ông Sự.

Ngày 17/04 lễ Thứ Năm Tuần thánh Bà Mai Thị Yến đă bảo trợ cho số ghế trên gian cung thánh 1500$, cha Thiên Ân đi đặt.

25/04/2014 làm 2 bục đứng, ngồi cho ca đoàn dự đại hội. Anh Thanh Ṭng mua 1 Projector 4,900$ cho GX.

Ngày 2,3 và 4 tháng 05. ĐHTMLV kỳ 3. ĐỨc Cha Nguyễn thái Hợp, Cha Vũ Toàn, Thầy Phong số tiền thu được 192,000$ chi phí 64,000 c̣n lại 128,000$.

Ngày 10/05 cha Phó chủ sự trao giài thưởng và thnáh lễt kết thúc năm học.

Ngày 17/05 Lớp Rước lễ lần đầu với con số 122 em, ccác em được chụp h́nh 2 tấm, 1 tấm riêng với các cha và 1 tấm với gia đ́nh, việc chụp h́nh bắt đầu từ 9 giờ 15. Thánh lễ cử hành lúc 3 giờ cho các em rước lễ. Một cha cho rước Ḿnh và Máu c̣n các cha khác và TTV th́ cho mọi người khác.

Ngày 25/05 ngày lễ Thêm sức của 82 em, Đức cha Goerge Sheltz đă ban phép Thêm Sức. bát đầu chụp h́nh tại nguyện đường 2 tấm vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật và Thanh Lễ cử hành lúc 3 giờ. Ca Đoàn Escape phụ tra`1ch hát lễ.

Chúa nhật 25/05 Hai Sơ Ḍng Đa Minh Bắc Ninh Sơ BT Dâng và Sơ Thuật lễ 9 giờ xin tiền được 2500$

Ngày 25/05 lúc 10 giờ 45 thánh lễ tạ ơn Thầy Sáu Nguyễn Tâm, sau đó gia đ́nh thiết đăi 10 mâm do Thiếu Nhi nấu ( Chị Tài).

10/05 Ban Giáo Dục đă bỏ phiếu tín nhiệm Anh Ngô Quang Tuyến làm giám đốc Ban Giáo Dục GX.

Ngày 7/05 Sáng thứ 7 Anh Tài, Vũ, Minh, Toàn kéo bèo lên từ hồ sau nguyện đường.

Ngày 7/06 tước kiệu Thánh Thể với 3 chặng sau thánh lễ thứ bảy. Thiếu Nhi, LMTT và TTVTT phụ trách chặng rước. Ca Đoàn ĐỒng tâm hát lễ và rước, cha Vượng chủ sự, Cha Thiên ân và có cha Nguyễn Đức Nhuận từ Taiwan về (ḍng Marinoll)

Ngày 7/6 sau khi rước ACE TTVTT ăn cơm chung, bún riêu, 58 người cùng gia đ́nh mừng lễ trong Hội rường, Bác Kỷ lo âm thanh. Hướng Đạo nấu (Chị Rành).

Ngày 8/6 lễ 9 giờ mừng 26 em ra trường cha Vượng dâng lễ, phát dây đeo với Ông Tài , giới trẻ và Escape giúp có Tina và Jonathan. Cha Vượng cho mời các gia đ́nh ăn uống chung với các em, bữa phở và chả gị do PT Hướng Đạo chu cấp, tổng cộng là 260$, c̣n lại 140 cha Vượng cho vào quỹ Escape. Sơ Lan Ḍng Con Đức Mẹ Nam Vang xin tiền lễ 7 giờ 30. Sau lễ chiều mừng Birthday Anh Lương Tấn Phú tại Tao Ngộ.

Ngày 10/06 Anh em rủ nhau đi hớt bèo, do một vài người thả bèo tại hồ chứa nước sau nguyện đường, nay cả 1 mẫu tây 4 đă tràn ngập bèo. Do đó an hem anh tài, anh Biểu, Anh Minh, Anh Nguyên, Anh Phiếu, Anh Toàn đă làm lưới và cứ mỗi chiều cùng nhau đem xe ủi, lưới và dây kéo từng đợt bèo lên trên bờ.

Ngày 14/6 các em Thiếu Nhi tổ chức gây quỹ Fatherday Crawfish tại Hội Trường 20,000$

Từ ngày 16-21/06 đi Calgary họp, Cha Phạm Duy Khánh giúp.

Dự trù sơn và lát gạch Hội Trường và trung Tâm Giáo Dụ La vang

Đầu tháng 6 ban giáo Dục đề nghị sử chữa sơn lại pḥng trung tâm Gíao Dục hết 10.000$ do Anh Hải thực hiện, đến ngày 4/8/2014 đă hoàn thành. Phần gạch cha xứ mua và nhóm Anh Tuấn và Hoàng lót loi gạch 89Cent 1 Feet và mua đợt 1 là 1570 Square Feets. Lát các png trệt trừ 2 pḥng nhỏ.

Sơn Hội trường lớn từ ngày 27/07/2014. 2406$

Mua thêm gạch 46 cent 1 Spuare Feet để lót cá ppḥng học trên lầu.

Ngày 15 tháng 8/2014 đă hoàn thành việc sơn và tráng gạch.

Hội chợ Mùa Thu yêu thương Tổng Kết Chi Thu (Profit & Loss)

Hội Chợ Thu Yêu Thương 2014

NET INCOME $ 252,351.53

Trong phiên họp vào ngày 9/11/2014 đề nghị sửa chữa Nhà Lều: Quạt máy, Garage door, tráng nền

Sửa nền Nhà Lều ngày 19/11/2014 Hợp đồng với Ông Romeo (Ông Kỷ) 3,50 cent 1 squarefeet 22,000 x 3,5 = 77,000$. Dầy 4 inches, sắt 10.

Trong phiên họp vào ngày 9/11/2014 đề nghị sửa chữa Nhà Lều: Garage door, tráng nền , sân khấu, hàng rào sau nhà lều. Chi phí 200.000$

1/2 và 3 tháng 5 Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Đức Cha Nguyễn văn Tốt, Cha Nguyễn Thiết Thắng Cha Nguyễn San Hose giới trẻ.

NĂM THỨ BA: 2015 Danh Sách Giáo Dân 1648 gia đ́nh 

Ngày 15/1/2015 kư hợp đồng vẽ Master Plan 20,000$. Sau khi vẽ xong sẽ gửi tiền 2 lần, lần đầu 9000$.

22/01 gửi thư và Thiệp về cùng sổ gia đ́nh về.

30/1/2015 Chị Thảo xin nghỉ Việt Ngữ.

31/1 các lễ đám tang : 8 gio 30 Teresa Kim Loan Cance vợ Anh Hiến/ 10 giờ Trần Quảng 50 năm/`11 g30 Maria Linda Đỗ Vũ và Ông  Nguyễn Viết Hạnh đầy năm.

03/2 vẽ xong nhà Hài cốt.

8/2  12 giờ họp giúp lễ, 1 g tập hát CĐTH, 3 giờ lễ Cha Phi, 3 g Họp 800 năm Ḍng.

8/2 Sau lễ chiều, thăm và làm phép nhà cho Anh Cao Thành Đô #2055.

09/2 vẽ các sân bóng rổ, tennis, chuyền.Deposit 5,000$ Xong vào ngày 14/02/2015.

22/02 TTVTT ăn Tết vào lúc 7 giờ 30 tối Chúa nhật

Thứ tư ngày 18/02 giữ nguyên 3 lễ và chúc tuổi Đức Mẹ lễ 8 giờ 30 sáng thứ 5 và lễ 6 giờ chiều sau đó ăn tết tại Hội Trường.

1/2 và 3 tháng 5 Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Đức Cha Nguyễn văn Tốt, Cha Nguyễn Thiết Tháng Cha Nguyễn San Hose giới trẻ.

31/05/2015

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Houston, Tổ chức mừng quư thầy Phó Tế Vĩnh Viễn 25 năm được truyền chức (1990-2015) thuộc tổng giáo phận Galveston Houston Texas Hoa Kỳ.

Tháng 5, tháng Hoa Dâng Đức Mẹ, với truyền thống tốt đẹp, giáo xứ tổ chức hàng ngày việc dâng hoa lên Đức Mẹ sau các thánh lễ sáng và chiều ngày thường với số giáo dân tham dự thánh lễ từ 120 đến 150 mỗi một lễ trong tuần. Vào cuối các thánh lễ Chúa nhật việc dâng hoa lại càng trở nên sầm uất và từ những bàn tay đang nắm những cành bông tiến lên th́ có những ánh mắt thật đăm chiêu nh́n lên khẩn khoản xin Mẹ hiền điều chi đó!.

Trong bầu khí vui mừng của ngày cuối tháng hoa, th́ thầy Sáu Khánh đă xin được Đức Hồng Y về dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm ngày kỷ niệm truyền chức phó tế vĩnh viễn tại giáo xứ Đức Mẹ Lavang sáng nay vào lúc 10g45, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi.

Hôm nay Chúa nhật ngày 31/05/2015. Ngay từ sáng sớm tại Hội trường, một nhóm Phụng vũ 20 em đă được các Cô trưởng, phó ban giúp chuẩn bị đầu tóc, áo quần và 5 sắc hoa cho việc dâng hoa trước 2 Thánh lễ 9g00 và 10 giờ 45.

Thế đấy, sau Thánh lễ 9g 00. Các em đă chuẩn bị sẵn sàng cho việc dâng hoa lễ này 10 giờ 45. Với 10 Thầy Sáu, các phu nhân và gia đ́nh của từng vị đă hiện diện. Sự ḥa hợp mọi thành phần từ giáo dân đến gia đ́nh của quư Thầy, các em lễ sinh, đội dâng hoa làm cho hành lang nhà thờ có sự vui nhộn và bận rộn ngang dọc của nhiều thành phần khác nhau. Thế rồi giờ đă điểm, trước thánh lễ 10 giờ 45. Đức Hồng Y Daniel Dinardo, tổng giáo phận Galveston Houston Texas đă cùng với mũ, trượng đứng sẵn để mọi người tự động ngay hàng thẳng lối tiến lên gian cung thánh.

Khi ca đoàn Đức Mẹ La Vang cất lên bài hát Tán Tụng Hồng Ân của cố nhạc sư Hải Linh, thánh giá nên cao, đội hoa, ban lễ sinh, ban phụng vụ sách thánh, 10 thầy phó tế cùng hai linh mục là cha cựu chánh xứ Đa Minh Trịnh Thế Huy và Cha chánh xứ đương nhiệm JB Nguyễn Đức Vượng. Đoàn rước thật trang trọng tiến lên gian cung thánh. Sau khi đă xông hương và ca đoàn kết thúc bản hát. Cha chánh xứ mời cộng đoàn phụng vụ an tọa và chào đón Đức Hồng Y trong niềm hân hoan kể từ ngày Ngài cho phép và thánh hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang có một không hai tại Bắc Mỹ mà chỉ cách đây 3 tuần đă tổ chức lần thứ tư với chủ đề về “Bên Mẹ La Vang Gia đ́nh chúng con được Thánh Hiến”. Nay Ngài đến để dâng lễ kỷ niệm 25 năm, mà 31 thầy Sáu Vinh Viễn Đă được truyền chức vào ngày 02/06/1990, nay c̣n lại 10 Thầy. Sau lời chào mừng của cha xứ, Đức Hồng Y đáp từ bằng những lời rất đơn sơ và cám ơn giáo xứ đă nhận làm nơi tổ chức cho quư Thầy Phó Tế mà không phân biệt Mỹ Mễ hay Việt Nam đặc biệt là thầy Michae Nguyễn Kim Khánh.

Một thánh lễ thật trang trọng, trong bài giảng Ngài đă nhắc lại sự kiện quan trọng cho ngày lễ Chúa Ba Ngôi, lại có Đức Mẹ can dự v́ nằm trong tháng Hoa kính Đức Mẹ, Đức Mẹ can dự v́ Đức Mẹ được chịu thai bở phép Đức Chúa Thánh Thần cho chúng ta được ơn cứu chuộc nơi Đ1ưc Giêsu. Ngài nói” Với các Em thiếu nhi trong ban phụng vũ, đă dâng lên Mẹ những bông hoa 5 sắc, tự nó và chính các em đă làm nổi bật một niềm tin của người Việt Nam luôn có ḷng đạo đức sùng kính Đức Mẹ, mà các em nhỏ làm công việc này , thật là ư nhị và thánh thiện”. Ngài cũng cầu xin cho niềm tin ấy được giữ ǵn măi đối với người Việt chúng ta. Xác tín vào việc Thiên Chúa hiện diện như trong bài đọc thứ nhất trích sách Đệ Nhị Luật, Môi Sen đă nhắc nhở cho dân về việc Chúa hiện hiện trong bụi gai thế nào, Chúa ǵn giữ dân tộc Do Thái như thế nào khi phải bị quân thù vây hăm, gây chiến tranh loạn lạc... Điều quan trọng hơn, ngài nhắc cho từ đời sống linh mục, thầy sáu hay giáo Dân, chúng ta đều có trách nhiệm loan báo Tin Vui cho mọi người để cho mọi người được trở nên con cái Thiên Chúa như lời Chúa trong phúc âm Thánh Mathêu (28,19) : “đi giảng dậy cho muôn dân làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Ngài Cám ơn quư linh mục nhất là quư Thầy Sáu và gia đ́nh của họ đă hy sinh rất nhiều cho Giáo Hội.

Cuối thánh lễ với lời tri ân của Ông Đại Diện Giáo Xứ, đă không những cám ơn Đức Hồng Y cùng quư cha, quư thầy sáu, Ông c̣n nấn mạnh đến 25 năm qua Thầy Sáu Michae đă phục vụ giáo xứ như dậy giáo lư tân ṭng, mở các lớp dự bị hôn nhân, từng làm tuyên úy cho Đoàn Thiếu Nhi Dũng Lạc, Tuyên Úy phong trào Fatima và phụ giúp cho quư cha trong việc giảng dạy trong các thánh lễ Chúa nhật. Nay cũng là ngày nhắc nhớ cầu nguyện cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Kim Oanh là vợ của Thầy đă quá văng cách đây 9 năm.

Sau thánh lễ, những tấm h́nh chụp thật đẹp từ trong nhà thờ và đến hội trường mà mọi người được mời do gia đ́nh khoản đăi với những bàn tay giúp góp từ những em thiếu nhi với những thành viện phong trào Fatima, để có một bữa ăn tuy thanh đạm nhưng chan ḥa t́nh thân Mỹ Việ, các gia đ́nh người ngoại quốc đến hưởng nếm những thức ăn thuần tuư Việt Nam Soup măng cua, nộm, chà gị, cơm thập cẩm. Đúng như lời cha xứ nói theo lời thánh kinh” Hôm nay chúng ta nghe lời Tiên Tri Isaia 25, 6 “Ngày ấy, trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ thiết đăi muôn dân một bữa tiệc: Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế....” và không trả đồng nào.

Bữa tiệc đă chấm dứt với cái bánh ngọt có h́nh của tất các các Thầy Sáu Vĩnh Viễn. 

SƠN SỬA VÀ LÁT GẠCH NHÀ THỜ CŨ (CỔ)

GXĐMLV ngày 15/07/2015

Kính thưa quư cụ, quư ông bà và anh chị em, Nhà thờ Cổ (đă 30 năm) chúng ta thường gọi đó là Ngôi Nhà Thờ Cũ, đằng trước nhà thờ có Đài Đức Mẹ Lavang với 2 chữ tắt Việt Nam "VN" làm đế của Tượng Đức Mẹ.  Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1986.
Một công tŕnh bằng bao mô hôi và nước mắt của quư Cha và quư giáo dân bắt đầu khai sáng giáo xứ. 

Vào năm 2001, sau khi khánh thành nhà thờ Lớn th́ ngôi nhà thờ Cổ này đă được chia ra 20 pḥng để dạy giáo lư và Việt ngữ.Thời điểm đó gọi là Trung Tâm giáo dục.
V́ nền làm bằng vinal (tấm nhựa) qua 29 năm rất bẩn thỉu, bị tróc lên và hư hại nhiều, nên 4 tuần từ thứ Hai, ngày 15/06 đến thứ Bẩy ngày 11/7/2015. Hai nhóm thợ trong giáo xứ đă giúp lát gạch và sơn phết hết các pḥng để ǵn giữ ngôi Thánh đường Cổ có nhiều kỷ niệm cho những ngày mới thành lập xứ. Nhiều kỷ niệm cho những người đă được chịu bí tích Rửa tội, rước Ḿnh Thánh Chúa, bao đợt Thêm sức, đám Cưới, đám Tang., lễ Tạ ơn. ....Nay chúng con đă làm lại sạch đẹp cho trên dưới 400 em học sinh được học hành lại vừa thoáng mát.
Tổng số tiền chi phí
-Lát gạch
1.Mua 6500 Sqs ×139
2 . Công thợ của Anh Hoàng Lư
3. Sơn: Nhóm thợ Anh Henry Hải vừa tiền sơn và tiền công là 6300$

Chúng con chân thành cảm ơn công sức của Anh Em 2 nhóm thợ và tri ân những giúp góp của quư cụ quư ông bà và anh chị em trong thời gian qua để tiếp tục ǵn giữ và phát triển giáo xứ Đức Mẹ Lavang chúng ta.

Nh́n từ bên ngoài, chúng ta luôn giữ được tất cả những hy sinh giúp góp của bao người trước và sau, thành giáo xứ của lịch sử 30 năm qua , nhận ra công sức của bao người xa và gần, trẻ và già. Những nghĩa cử cao đẹp này có giá trị vô giá trước mặt Chúa, con dân chúng ta không bao giờ chúng ta quên được.
Chân thành Tri Ân và Ghi Nhớ.

MƯỜI BỐN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRONG NHÀ THỜ.

GXĐMLV ngày 29/07/2015

TIN DÂNG GÓP CÁC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Kính thưa quư cụ quư ông bà và anh chị em,

Chỉ trong tuần qua từ ngày 19/07/15 đến ngày 26/07/2015. Chúng con đă nhận được 14 chặng đàng Thánh Giá do 14 Gia Đ́nh xin Dâng Góp: Anh Chị Trần Thiết Hùng & Sang 1 và 2 (Lv 116) R. Bác Nguyễn Thị Vinh 3 R. Anh Chị Bùi Văn Chí 4 (LV 1945) R . Hai Bác Phan Đ́nh Cường 5 (98) R. Hai Bác Trần Văn Quảng & Hậu 6 (Lv 1141) R. Anh Chị Nguyễn Tiến Biểu 7 (Lv 321) R. Anh Chị Bùi Trâm Anh 8, Chị Vũ Hà 10 (Lv 1650)R, Bác Nguyễn Đăng Doanh 9 (Lv 467) R. Anh Chị Trần Khánh Dư & Thảo 11 (Lv 1443)R, Bùi Kha Liễu 12 ( Lv 1294), Bác Trần Thị Kế 13 (Lv 1331)R. Hai Bác Trần Văn Long & Nhàn 14 ( Lv 1156) R.

·         Chân thành tri ân sự nhanh nhẹ với nghĩa cử cao đẹp dành cho Giáo Xứ trong dịp kỷ niệm 30 thành lập này.

·         Chúng con rất tiếc phải từ chối 5 gia đ́nh xin dâng góp trễ.

Nếu có ǵ sai sót xin cho chúng con biết ngay (713) 280-6856.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang xuống muôn phúc lành và trả công bội hậu trên toàn thể Quư Vị.

Kính báo và tri ân

1.      1.  Trần Thiết Hùng 1,2 3 x750$ =  2250$.|
2.     Bùi Văn Chí 4 x 750$=             750$.
3.     Phan Đ́nh Cường 5x750 =        750$.
4.      Trần Quảng Hậu 6x750$=        750$.
5.      Nguyễn Tiến Biểu 7x750$        750$.
6.      Đinh Thịnh Oanh 8 x750$
         750$
7.      Nguyễn Đăng Doanh 9x750$    800$.
8.      Vũ Thị Hà 10x750$                  750$.
9.      Trần Khánh Dư Thảo 11x750$  750$.|
10.  Bùi Kha Liễu 12x750$               750$.
11.  Trần Thị Kế 13x750$                750$.
12.  Trần Văn Long 14x750$            750$.

6-8/2015 Đại Hội 800 năm Ḍng Đa Minh tại La Vang.

LÀM MỚI GIAN CUNG THÁNH

GXĐMLV 29/07/2015

Kính thưa quư cụ quư ông bà và anh chị em, chúng con xin chân thành cám ơn tấm ḷng đại lượng mà quư vị đă dành cho qua việc dâng góp thực hiện mới Gian Cung Thánh trong thời gian qua với 3 tháng (5,6 và 7) và  Quư Vị tiếp dâng góp để hoàn thành..

Kính thưa Quư Vị, việc chỉnh trang, làm mới Gian Cung Thánh là một nhu cầu thiết yếu, v́ đây là trung tâm thờ phượng của một Giáo Xứ 30 năm. Nhà Thờ đă được xây dựng và thánh hiến cách đây 15 năm, nhưng Gian Cung Thánh (Bàn Thờ, Nhà Tạm, Ṭa Giảng và 14 Chặng Đàng Thánh Giá) chưa được thánh hiến.

Kính mong những sự đồng ḷng ủng hộ và dâng góp để một thế hệ mới luôn biết chân quư và tiếp tục ǵn giữ nơi Thờ Phượng mang tên Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Nay chúng con xin tŕnh bày các giai đoạn tiến hành như sau:

I. Giai Đoạn 1. (15/08 Từ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -tới ngày 07/10/2015 Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

  1. ĐẶT KHUNG:  Khung ngăn gian Cực Thánh, Nhóm Anh Nghiệp Thực hiện.
  2. LÁT GẠCH: Từ ngày 15/08 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (kính Đức Mẹ La Vang) đến ngày 07/10/2015 (Lễ Mẹ Mân Côi). Nhóm Anh Hoàng Lư thực hiện

II. Giai Đoạn 2. (01/11-08/12/2015)

THAY THẢM : 01/11/2015 ( Lễ Các Thánh ) đến 08/12/(Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).

III. Giai Đoạn 3. (08/12-24/12/2015)

ĐẶT NHÀ CHẦU, BÀN THỜ, KIẾNG MẦU, 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ:  (8/12 đến 24/12/2015 Lễ Giáng Sinh.

Kính thưa quư cụ quư ông bà và anh chị em, vào ngày mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo xứ, gian Cung Thánh sẽ được Thánh hiến vào chiều thứ bảy ngày 02/01/2016.
Nay chúng con mời gọi ḷng quảng đại của hội đoàn, gia đ́nh hay ân nhân trong ngoài giáo xứ tiếp tục giúp góp để công tŕnh được thực hiện ngay và đúng với kế hoạch đă đề ra.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành trên toàn thể từng gia đ́nh nhất là những người đă và đang dùng mồ hôi nước mắt và tài khéo để ǵn giữ và lo toan dâng góp cho Giáo Xứ.

Kính Báo

15/08 bắt đầ làm mới gian cung Thánh, được 2 tuần th́ ngưng để xin phép.

29/9/ Thảm đỏ nhà thờ đă về.

02/10 được phép tiếp tục làm gian cung Thánh Nhóm Anh Nghiệp làm Khung, Nhóm Anh Hoàng Lư lát gạch.

03/10 Anh Lư thuê Socilift tại Homedepot.

10/10 mua gạch hồng trên tường trong gian cung thánh.

15/10 mua gạch trắng theo ư Anh Tùng và Lư.

22/10 Bàn Thờ, Bục Giảng, Thiên Thần về Anh Mạc cho xuống.

29/10 làm Ramp cho Socilift lên gian cung thánh Fancico 2700$.

01/11 thánh lễ lúc 4 giờ chiều Chúa nhật tại nghĩa trang Cha Ân và Thầy Sáu, bị mưa nên dâng trong nhà nguyện.

02/dâng lễ trong nhà gia Cụ Hảo cũng là lễ đưa chân cụ bà Matha Maria Trần Kim Đính.

23/11 di chuyển Bàn Thờ lên gian cung thánh

24-25/11 thay thảm.

29/11/2015. Việc in sách Phụng Ca, Bên Mẹ La Vang với 5000 cuố, 2000 cuốn mầu gụ và 3000 cuốn mầu xanh. Anh Andrew Laurence Lê Phúc Lai thực hiện. THeo quyết định của HDMV và HĐTC, để kỷ niệm 30 năm thành lập GX, sẽ gửi về mỗi gia đ́nh 1 cuốn mầu Gụ. Biếu Giáo Xứ CTTĐ Austin 200 cuốn.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 và Năm Bính Thân, Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa

Kính thưa quư Cha, quư Thầy Sáu, Quư Tu Sĩ Nam Nữ, quư Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, quư Ban Ngành, Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quư Gia Tộc, quư Ca Đoàn, Quư Cụ , Quư Ông Bà và Anh Chị Em.

Qua những ḍng chữ này, chúng con cùng viết lên lời cám tạ ơn Chúa đă ban rất nhiều hồng ân;

Đặc biệt với Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa:

 * Giáo Xứ đă được chọn làm nơi lănh nhận và đón mời mọi người khắp nơi đến để hưởng ơn TOÀN XÁ (tha h́nh phạt tạm đời này của chúng ta và c̣n nhường ơn TOÀN XÁ cho các linh hồn đang giam cầm nơi luyện ngục).Năm Thánh được bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 20 tháng 12 năm 2015 đến 20/12/2016. Nhà Thờ sẽ mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Ngày 14/11/2015 D(ức Hồng Y Daniel DInado đă chính thức chọn GXĐMLV là 1 trong 8 thánh đường trong toàn Tổng Giáo Phận là nơi mở Cửa Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa.

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavnag Houston, Tổ chức mừng quư thầy Phó Tế Vĩnh Viễn 25 năm được truyền chức (1990-2015) thuộc tổng giáo phận Galveston Houston Texas Hoa Kỳ.

Tháng 5, tháng Hoa Dâng Đức Mẹ, với truyền thống tốt đẹp, giáo xứ tổ chức hàng ngày việc dâng hoa lên Đức Mẹ sau các thánh lễ sáng và chiều ngày thường với số giáo dân tham dự thánh lễ từ 120 đến 150 mỗi một lễ trong tuần. Vào cuối các thánh lễ Chúa nhật việc dâng hoa lại càng trở nên sầm uất và từ những bàn tay đang nắm những cành bông tiến lên th́ có những ánh mắt thật đăm chiêu nh́n lên khẩn khoản xin Mẹ hiền điều chi đó!.

Trong bầu khí vui mừng của ngày cuối tháng hoa, th́ thầy Sáu Khánh đă xin được Đức Hồng Y về dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm ngày kỷ niệm truyền chức phó tế vĩnh viễn tại giáo xứ Đức Mẹ Lavang sáng nay vào lúc 10g45, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi.

SƠN SỬA VÀ LÁT GẠCH NHÀ THỜ CŨ (CỔ)

GXĐMLV ngày 15/07/2015

Kính thưa quư cụ, quư ông bà và anh chị em, Nhà thờ Cổ (đă 30 năm) chúng ta thường gọi đó là Ngôi Nhà Thờ Cũ, đằng trước nhà thờ có Đài Đức Mẹ Lavang với 2 chữ tắt Việt Nam "VN" làm đế của Tượng Đức Mẹ.  Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1986.
Một công tŕnh bằng bao mô hôi và nước mắt của quư Cha và quư giáo dân bắt đầu khai sáng giáo xứ. 

Vào năm 2001, sau khi khánh thành nhà thờ Lớn th́ ngôi nhà thờ Cổ này đă được chia ra 20 pḥng để dạy giáo lư và Việt ngữ.Thời điểm đó gọi là Trung Tâm giáo dục.
V́ nền làm bằng vinal (tấm nhựa) qua 29 năm rất bẩn thỉu, bị tróc lên và hư hại nhiều, nên 4 tuần từ thứ Hai, ngày 15/06 đến thứ Bẩy ngày 11/7/2015. Hai nhóm thợ trong giáo xứ đă giúp lát gạch và sơn phết hết các pḥng để ǵn giữ ngôi Thánh đường Cổ có nhiều kỷ niệm cho những ngày mới thành lập xứ. Nhiều kỷ niệm cho những người đă được chịu bí tích Rửa tội, rước Ḿnh Thánh Chúa, bao đợt Thêm sức, đám Cưới, đám Tang., lễ Tạ ơn. ....Nay chúng con đă làm lại sạch đẹp cho trên dưới 400 em học sinh được học hành lại vừa thoáng mát.
-Lát gạch: Mua 6500 Sqs ×139. Công thợ của Anh Hoàng Lư. Sơn: Nhóm thợ Anh Henry Hải

MƯỜI BỐN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ TRONG NHÀ THỜ.

GXĐMLV ngày 29/07/2015

TIN DÂNG GÓP CÁC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Kính thưa quư cụ quư ông bà và anh chị em,

Chỉ trong tuần qua từ ngày 19/07/15 đến ngày 26/07/2015. Chúng con đă nhận được 14 chặng đàng Thánh Giá do 14 Gia Đ́nh xin Dâng Góp

6-8/2015 Đại Hội 800 năm Ḍng Đa Minh tại La Vang.

LÀM MỚI GIAN CUNG THÁNH

GXĐMLV 29/07/2015

Kính thưa Quư Vị, việc chỉnh trang, làm mới Gian Cung Thánh là một nhu cầu thiết yếu, v́ đây là trung tâm thờ phượng của một Giáo Xứ 30 năm. Nhà Thờ đă được xây dựng và thánh hiến cách đây 15 năm, nhưng Gian Cung Thánh (Bàn Thờ, Nhà Tạm, Ṭa Giảng và 14 Chặng Đàng Thánh Giá) chưa thực hiện gian Cung Thánh.

Nay chúng con xin tŕnh bày các giai đoạn tiến hành như sau:

I. Giai Đoạn 1. (15/08 Từ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -tới ngày 07/10/2015 Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

  1. ĐẶT KHUNG:  Khung ngăn gian Cực Thánh, Nhóm Anh Nghiệp Thực hiện.
  2. LÁT GẠCH: Từ ngày 15/08 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (kính Đức Mẹ La Vang) đến ngày 07/10/2015 (Lễ Mẹ Mân Côi). Nhóm Anh Hoàng Lư thực hiện

II. Giai Đoạn 2. (01/11-08/12/2015)

THAY THẢM : 01/11/2015 ( Lễ Các Thánh ) đến 08/12/(Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).

III. Giai Đoạn 3. (08/12-24/12/2015)

ĐẶT NHÀ CHẦU, BÀN THỜ, KIẾNG MẦU, 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ:  (8/12 đến 24/12/2015 Lễ Giáng Sinh.

Kính thưa quư cụ quư ông bà và anh chị em, vào ngày mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo xứ, gian Cung Thánh sẽ được Thánh hiến vào chiều thứ bảy ngày 02/01/2016.

29/11/2015. Việc in sách Phụng Ca, Bên Mẹ La Vang với 5000 cuốn, 2000 cuốn mầu gụ và 3000 cuốn mầu xanh. Anh Andrew Laurence Lê Phú Lai thực hiện. Theo quyết định của HĐMV và HĐTC, để kỷ niệm 30 năm thành lập GX, sẽ gửi về mỗi gia đ́nh 1 cuốn mầu Gụ. Biếu Giáo Xứ CTTĐ Austin 200 cuốn.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016 và Năm Bính Thân, Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa

Kính thưa quư Cha, quư Thầy Sáu, Quư Tu Sĩ Nam Nữ, quư Thành Viên Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, quư Ban Ngành, Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành, quư Gia Tộc, quư Ca Đoàn, Quư Cụ , Quư Ông Bà và Anh Chị Em.

Qua những ḍng chữ này, chúng con cùng viết lên lời cám tạ ơn Chúa đă ban rất nhiều hồng ân;

Đặc biệt với Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa:

 * Giáo Xứ đă được chọn làm nơi lănh nhận và đón mời mọi người khắp nơi đến để hưởng ơn TOÀN XÁ (tha h́nh phạt tạm đời này của chúng ta và c̣n nhường ơn TOÀN XÁ cho các linh hồn đang giam cầm nơi luyện ngục).Năm Thánh được bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 20 tháng 12 năm 2015 đến 20/12/2016. Nhà Thờ sẽ mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Ngày 14/11/2015 D(ức Hồng Y Daniel DInado đă chính thức chọn GXĐMLV là 1 trong 8 thánh đường trong toàn Tổng Giáo Phận là nơi mở Cửa Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa.

Ngày 22/12/2015 Đức Cha Goege Sheltz đă đến vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật mở cửa Thánh và lúc 9 giờ ngày 13/11/2016 sẽ đóng cửa Năm Thánh.

 NĂM THỨ TƯ: Năm 2016 Danh Sách giáo dân 1737 gia đ́nh

* Hồng Ân thứ Hai là Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trải qua bề dày của lịch sử 30 năm Thành Lập Giáo xứ mà quư Linh Mục, Thầy Sáu, Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Quư Vị Ân Nhân Trong , Ngoài Giáo Xứ để lại những di sản lớn là Nhà Thờ, Hội Trường,Nhà Lều, Linh Đài, Nhà Nguyện, hơn 700 chỗ đậu xe.Nhân dịp này chúng con tổ chức một vài Đại Lễ trong năm Thánh này:

- Vào chiều Thứ Bảy ngày 02/01/2016 thánh lễ Tạ Ơn lúc 5 giờ. Do Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Canada đến chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn và sau đó có Văn Nghệ.

Mừng kỳ niệm 30 năm thành lập Giáo xứ, vào lúc 5 giờ chiều, thứ Bảy ngày  02/01/2016, Đức CHa Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Toronto đă đến dâng thánh lễ tạ ơn và trao bằng tri ân cho quư Cha và quư Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vị và Hội Đồng Tài Chánh.

Sau thánh lễ, đă có 1 chương tŕnh lễ hội bắt đầu rước đuốc từ cửa thánh đường đến nhà lều và cử hành long trọng, có sự hiện diện của Cha Bề Trên Phụ tỉnh Ḍng Đa Minh Việt Nam tại hải Ngoại, Giuse Trần Trung Liêm O.P .

Tối Chúa nhật đă có 1000 người tham dự bữa tiệc Tri ân, Đức Cha, Cha Bề Trên, Quư Cha tiền nhiệm, quư Sơ Ḍng Đa Minh cùng quư đại diện gia đ́nh.

Vào ngày 07/02/2016 nhằm ngày 30 Tết sẽ có Đức Hồng Y Daniel Dinardo Tổng Giáo Phận Galveston Houston đến dâng Thánh Lễ Tạ ơn Đầu Năm lúc 6 giờ Chiều Chúa Nhật và sau đó có tiệc Xuân BÍnh Thân.

Đức Hồng Y chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa 30 năm giáo Xứ được thành lập và ngày Tết truyền thống Việt Nam, Hoa Mai, Cúc Trúc, Lộc Xuân đều có . Sau đó tại Hội Trường một chương tŕnh Văn Nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn, Đức Hồng Y và Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Liêm đă ở lại cho đến 10 giờ đêm với

Ngày 12 tháng 3/2016 Thầy Sáu Hoàng Hoa Tử cùng bàn bạc với Giáo xứ để tổ chức lễ Giỗ cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp. Phần thức ăn Thầy Tửu, Chritine Quỳnh lo cho 700 phần ăn. Nhưng đến với thánh lễ con số lên đến 1500

Ngày 25/04/2016 lễ Thánh Marco, Anh Tùng KTS đă gửi người xuống làm ḥn Non Bộ phía tay phải nhà thờ, có đặt tượng Thánh Martino cho những người yếu đa qua đó cầu nguyện.

27/04/2016 đă cho sửa chữa lại chỗ đậu xe $1.80/sf. 30.000$

- Đại Hội Thánh Mẫu la Vang Lần Thứ Năm, Có Đức Cha Vincente Nguyễn văn Long từ Úc Châu đến dâng lễ, và Cha Vũ Thế Toàn đến Hội Thảo từ ngày thứ Sáu 29,thứ Bảy 30/04 và ngày Chúa Nhật 01/05 năm 2016. Khí hậu được tiên đoán là mưa , băo và lụt nữa nhưng với sự can thiệp của Mẹ La Vang gió thổi các cơn mưa và băo đi nơi khác. Cho 1 trận mưa sáng thứ Bảy làm mát đất và sạch ḷng người. Tổng số người tam dự Đại Hội Thánh Mẫu năm 2016 lần thứ 5 khoảng 6000 người.

Tháng 9:

1.      05/09 Làm thêm 3 cột đèn phía rừng cây do Anh Công.

2.      05/09 Mua và ráp xong máy Đông Lạnh ,Anh Kevin giới thiệu.

3.      Thay 22 bóng điện Led trong nhà thờ.

Tháng 10

1.      Năm nay 2016 Hội Chợ Thu Yêu Thương 30/09-01 và 02 tháng 10

2.      Thứ Sáu 07/10 Đức Cha George Sheltz dâng lễ Chữa lành cho dân Philipin.

3.      Lúc 3 giờ chiều 23/10 Đức Giám Mục Goersheltz dâng lễ Á Châu

4.      Làm hàng rào tôn sau Hồ cá nhà xứ Do Anh Hộ, Thế và Hiệp.

5.      Hôn Xương Thánh Faustina từ chiều Chúa Nhật 06/11/2016-10/11/2016, Phái Đoàn gồm 20 người do Thầy Sáu Micae Nguyễn Kim Khánh hướng dăn hành hương bên Ba La và xin được Xương Thánh.

6.      2 buổi diễn nguyện LTXC 11 và 12/11/2016. Số người mỗi buổi tối 1800 người.

7.      Cha Thiên Ân và nhóm đă đặt bêm VN 4000 chiếc áo.

8.      Lúc 9 giờ ngày 13/11/2016 Cha Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ ban nghi thức đóng cửa Năm Thánh.

9.      15/11/2016.Tổng kết Hội Chợ Mùa Thu Yêu Thương 2016. Đây là con số mới cập nhật lúc 2:16 PM, như vậy số thu tổng cộng của chúng ta được: $606,450.20.

Dự án trong tương lai: Xây Đài Thánh Giuse, Các Thánh Tử Đạo , Mẹ Mân Côi. Sau 3 năm (2016-2019) sẽ xây trường học với giá 3 triệu, hiện nay Giáo xứ đang có 1 triệu 200 ngàn.

 Cứ mỗi năm vào dịp Xuân về, mỗi người đều được nhận một Lộc Thánh làm quà cho một năm. Vào đầu năm Bính Thân, Đức Hồng Y Daniel Dinado, đến dâng thánh lễ đầu năm nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Chúng con đă nhận được một Lộc Thánh “Con sẽ lấy ǵ tạ ơn Chúa, v́ những hồng ân Ngài đă ban cho con (Tv 115,12)” . Thật là quư giá và ư nghĩa chừng nào.

1.      Thông Tin Chọn Giáo Xứ La Vang Mở Cửa Năm Thánh:

Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Một năm Thánh Ngoại Thường từ ngày 08/12/2015, mà đức Thánh Cha PhanxiCo đă công bố : Tại Roma, Ngài mở 4 cửa của 4 nhà thờ Thánh Phero, Thánh Phao Lô, Laterano và đền thờ Đức Bà Cả. Có một điểm ngoại thường hơn đó là Ngài đă đến Trung Phi và mở cửa Ngội Thánh Đường Thánh Giuse với một đất nước đang chia rẽ v́ bè phái, nội chiến, khủng bố và họ c̣n hù dọa việc đến viếng thăm đất nước này với tính mạng Đức Thánh Cha nữa. Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa khắp nơi: Không chỉ tại Roma Hay Trung Phi mà tất cả các Giáo Phận trên toàn thế giới mở toang cửa để mọi người nhận lănh ơn Toàn Xá. Tại Việt Nam, khi được đi thăm một số nhà thờ Chính Ṭa như Nha Trang, Đà Nẵng, th́ được biết thêm hầu hết chỉ có Các nhà Thờ Chính Ṭa mới mở của cho Năm Thánh này.

Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa tại Tổng Giáo Phận Galveston-Houston: Vào buổi tối, thứ hai ngày 09/11/2015. Một cú phôn bất ngời của Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Người Việt Công Giáo , Cha Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ : “Cha Vượng ơi, Đức hồng Y Daniel muốn phôn cho Cha nhưng không được, xin cha cho số phôn Tay để Ngài phôn trực tiếp đến Cha nhé”; Chuyện ǵ vậy Cha: Cha Vượng hỏi? Một tin rất vui cho Giáo xứ của Cha: Đức Hồng Y chọn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang của Cha làm nơi mở cửa Năm Thánh trong Tổng Giáo Phận”. Thật là hốt hoảng và niềm vui dâng cao, sau khi nghe tin này và đúng như thế và 11 giờ sáng thứ Tư ngày 11/11/2015. Đức Hồng Y đă phôn đến và hỏi: Cha có muốn nhận cho Giáo Xứ của Cha được mở cửa Năm Thánh không? Niềm vui tràn ngập và trả lời rất ngắn gọn : Yes, Cardino. Ngài nói tiếp tôi chọn Giáo xứ Đức Mẹ La Vang là 1 trong 8 nhà thờ trong Tổng Giáo Phận, mở cửa Năm Thánh và Cha sẽ nhận được những thông tin từ Tổng Giáo Phận trong những ngày sắp tới và tôi xin Cha và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hăy mở ḷng đón tiếp tất cả các khách hành hương đến qua Giáo Xứ của Cha để lănh nhận ơn Toàn Xá nhé. Một lời cám ơn của cả hai bên và niềm vui được kéo dài và chỉ c̣n biết nói lên” Con sẽ lấy ǵ tạ Ơn Chúa”.

2.      Mở Cửa Năm Thánh do Đức Cha Goeger A. Sheltz

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 12/12/2015 (Chúa nhật), mọi người từ quư Cha, quư tu sĩ nam nữ, quư hội đồng mục vụ, hội đồng tài chánh, quư ban ngành đoàn thể, gia tộc , quư ca đoàn và trên 1500 người đă hiện diện để có một nghi thức trọng thể mở của Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa do Đức Cha Phụ Tá Goege A. Sheltz chủ sự và có một thánh lễ thật ấm cúng và đầy ḷng thương xót Chúa.

3.      Chúa Thương xót hằng ngày:

Với số Giáo dân tham dự thánh lễ hàng ngày được cửa hành tại Nhà Thờ Lớn không c̣n như trước kia tại nhà Nguyện Linh Đài là hơn 1 trăm người nữa mà là 200 người thường xuyên tham dự thánh lễ buổi sáng lúc 8 giờ 30 và lúc 6 giờ 00 chiều. Lúc nào cũng con người, nhóm, hội đoàn ra vô, thay phiên nhau viếng nhà thờ để lănh nhận ơn Toàn Xá nữa

Một bài báo đă viết lại,“ Our Lady of La Vang Catholic Church, located at 12320 Old Foltin Rd in Northwest Houston, opened the parish Holy Door of Mercy in Decem 2015. The parish has seen increased daily Mass and evening Mass attendance, as well as longer confession lines”.

Our Lady of La Vang parish is extending their welcome by advertising the parish as a prilgrimage site on Vietnamese radio an television. Year of Mercy parking lot banners flap in English, Vietnames and even Spanish at the northwest Houston church.

Daily confession lines have been growing, according to Vincent Nguyen, who interviewed with the Texas Catholic Herald on behalp of pastor, Father Vuong Nguyen. About 200 people are attending daily Mass and evening Mass attendance has grown by 50 to 100 people depending the day.

“ They are not regulars”, Nguyen said. He added that many couples who come to Mass but do not take communion have been seeking out appointents with the pastor to work through relationshil proplems.” ((Texas Catholic Herald April 26,2016 “ Taking the Year of Mercu mission to heart by Monica Hatcher.

4.      Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Giáo Xứ:

Ngày 22/12/2015 Đức Cha Goege Sheltz đă đến vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật mở cửa Thánh và lúc 9 giờ ngày 13/11/2016 sẽ đóng cửa Năm Thánh 

* Hồng Ân thứ Hai là Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trải qua bề dày của lịch sử 30 năm Thành Lập Giáo xứ mà quư Linh Mục, Thầy Sáu, Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Quư Vị Ân Nhân Trong , Ngoài Giáo Xứ để lại những di sản lớn là Nhà Thờ, Hội Trường,Nhà Lều, Linh Đài, Nhà Nguyện, hơn 700 chỗ đậu xe.Nhân dịp này chúng con tổ chức một vài Đại Lễ trong năm Thánh này:

- Vào chiều Thứ Bảy ngày 02/01/2016 thánh lễ Tạ Ơn lúc 5 giờ. Do Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Canada đến chủ tế Thánh Lễ Tạ ơn và sau đó có Văn Nghệ.

Mừng kỳ niệm 30 năm thành lập Giáo xứ, vào lúc 5 giờ chiều, thứ Bảy ngày 22 tháng 12, Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Toronto đă đến dâng thánh lễ tạ ơn và trao bằng tri ân cho quư Cha và quư CHủ Tịch Hội Đồng Mục Vị và Hội Đồng Tài Chánh.

Sau thánh lễ, đă có 1 chương tŕnh lễ hội bắt đầu rước đuốc từ cửa thánh đường đến nhà lều và cử hành long trọng, có sự hiện diện của CHa Bề Trên Phụ tỉnh Ḍng Đa Minh Việt Nam tại hải Ngoại, Giuse Trần Trung Liêm O.P .

Tối Chúa nhật đă có 1000 người tham dự bữa tiệc Tri ân, Đức Cha, Cha Bề Trên, Quư Cha tiền nhiệm, quư Sơ Ḍng Đa Minh cùng quư đại diện gia đ́nh.

- Vào ngày 07/02/2016 nhằm ngày 30 Tết sẽ có Đức Hồng Y Daniel Dinardo Tổng Giáo Phận Galveston Houston đến dâng Thánh Lễ Tạ ơn Đầu Năm lúc 6 giờ Chiều Chúa Nhật và sau đó có tiệc Xuân BÍnh Thân.

Đức Hồng Y chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa 30 năm giáo Xứ được thành lập và ngày Tết truyền thống Việt Nam, Hoa Mai, Cúc Trúc, Lộc Xuân đều có . Sau đó tại Hội Trường một chương tŕnh Văn Nghệ đặc sắc cây nhà lá vườn, Đức Hồng Y và Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Trần Trung Liêm đă ở lại cho đến 10 giờ đêm với sự tràn ngập ơn phúc Chúa và Mẹ La Vang.

Nùa chay năm nay, quư Ông trong Liên Minh Thánh tâm và Gia Tộc cùng nhau chuẩn bị cho Rửa Chân, Táng Xác Chúa thật chu đa và long trọng, vào tối thứ bảy Cha xứ đă rửa tội cho 7 Anh Chị Em Dự Ṭng.

Ngày 12 tháng 3/2016 Thầy Sáu Hoàng Hoa Tử cùng bàn bạc với Giáo xứ để tổ chức lễ Giỗ cho Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp. Phần thức ăn Thầy Tửu, ChritinQUy2nh lo cho 700 phần ăn. Nhưng đến với thánh lễ con số lên đến 1500 người và mọi người giúp góp 14000$, hứa chia đôi Giáo xứ 7 ngàn , quỹ cho tôi tớ Chúa TBD, 7ngàn, khi nào có trương mục chính thức, Giáo xứ sẽ cho vào và hứa làm 1 tượng cho mọi người đến cầu nguyện.

Lễ Giỗ Cha F.X Trương Bửu Diệp

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas  lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 12/03/2016.

Chỉ 2 tuần loan báo trên Đài Truyền Thanh 900 và TV Vietnet, lễ giỗ Cha Phan Xi Cô Trương Bửu Diệp được dâng tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang và để được nhận lănh ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa mà Đức Hồng Y Tổng Giáo Phận đă chọn nhà thờ này làm nơi mở cửa Thánh.

Sáng hôm nay vào lúc 9 giờ, các thành phần dân Chúa và những Lương Dân khắp nơi nườm nượp tiến vào Nhà Thờ (với sức chứa là 1,400 chỗ ngồi) cho tới 9 giờ 30 sáng th́ chật kín thánh đường. Phần chuẩn bị cho Thánh lễ và việc ăn giỗ chỉ phỏng đoán 700 người.

Từ 9 giờ 30 đến 9 giờ 40, Cha JB Nguyễn Đức Vượng đă sáng tác cấp thời 1 bài hát và trực tiếp tập cho cộng đoàn bài hát Cha Trương Bửu Diệp.

1.      Tạ ơn Thiên Chúa đă cho chúng con một Cha. Người Tôi Tớ ấy là Cha Trương Bửu Diệp. Con dân nước Việt gieo rắc Tin Mừng Miền Tây. Hy sinh chấp nhận cái chết cho người Việt Nam.

2.      Ngày nay con cái, khắp nơi đến Cha cầu xin, cậy trông phó thác, nguyện mong bao ơn lành. Cho ai khốn cùng, đau khổ mong được tựa nương. Buôn xa, bán gần, Cha giúp cho được đầy no.

3.      Giờ đây con đến, với bao khấn xin thành tâm. Nguyện Cha bênh đỡ, ngày đêm con khẩn nài. Thông chia kiếp nghèo, cho dẫu không cùng niềm tin. Ai đến với Ngài, Cha sẽ luôn phù tŕ cho.

ĐK. LẠY CHA PHANXICO TRƯƠNG BỬU DIỆP, XIN CẦU CHO ĐOÀN CON.

Mọi người đều hát được dễ dàng bắt đầu cho phần khấn trước tượng Cha. 

Lúc 9 giờ 40, Thầy Phó tế Hoàng Hoa Tửu đă thay mặt cho cộng đoàn làm dấu, hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần, sau đó đọc kinh khấn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Với những lời cầu xin chân thành trong thinh lặng giữa kinh Khấn. Thầy Phó tế cùng với Cộng đoàn hát lên cùng với ca đoàn Đồng Tâm, thật ấm áp, thật vang bài hát mới vừa được tập xong “ Cha Trương Bửu Diệp”.

Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của Cha Xứ JB Nguyễn Đức Vượng và đồng tế là Cha Phó Thomas Trần Thiên Ân O.P. Thầy Phó Tế Hoàng Hoa Tửu phụ lễ. Với thánh lễ thật sốt sắng, mọi người đều có cơ hội đến trước tượng Cha để khấn. Riêng phần rước lễ để cho việc mộ mến của những Anh Chị Em Lương Dân, cha Vượng đă hướng dẫn những Anh Chị Em không cùng tôn giáo tiến lên, đặt tay trên vai nhận phép lành trước tượng Cha Phanxico.

Thật trang nghiêm và thánh thiện, trong phần chia sẻ Lời Chúa, những chứng nhân sống động, những bằng chứng của một người tên là Trần Thành, được ơn thoát khỏi cái chết v́ đụng xe khi để ảnh Cha Phanxico trước phần tay lái. Được ơn này, Anh quyết định cùng với một người Bạn tên là Phan Linh hôm nay xin vào đạo Chúa. Một người chuyên buôn bán về nhà cửa đă sẵn sàng dâng cúng một năm “nước uống” cho cho Năm Thánh được chọn tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, đồng thời cũng là người bảo trợ lớn nhất cho chương tŕnh lễ Giỗ, Chị nói rằng việc làm ăn buôn bán nhà cửa luôn suông sẻ và cứ mỗi lần có chuyện trục trặc, Chị dâng hết cho Cha Diệp để Ngài bầu cử trước ṭa Chúa cho, th́ đều được nhận lời đến nay.

Sau Thánh Lễ, mọi người được mời sang Hội Trường (với sức chứa 1700 người) để dùng bữa cơm thanh đạm. Dù chỉ ước tính cho 700 người, nay lên tới 1,400 người nhưng ai cũng có bữa ăn lót dạ do các  mạnh thường quân đem đến. Một chương tŕnh văn nghệ chủ yếu do Anh Chị Em Ca Đoàn Đồng Tâm giúp và những khách từ xa như ca sĩ Quỳnh Hoa từ Cali về cùng cất dọng ca ấm áp khấn nguyện và hân hoan ca tụng Chúa trong ngày giỗ lần thứ 70 Cha Phanxico Trương Bửu Diệp tại đây.

Vào lúc 1 giờ 30 chiều, mọi người ra về trong ánh nắng nhẹ nhàng, mát mẻ của bầu trời Houston bắt đầu vào mùa Xuân. Kết thúc với bài hát KINH H̉A B̀NH cho mọi người cùng cất vang lên với Chúa. Bày tỏ t́nh yêu thương cho nhau: Đầm ấm, vui tươi và b́nh an, hẹn gặp lại năm sau. 

Ngày 25/04/2016 lễ Thánh Marco, Anh Tùng KTS đă gửi người xuống làm ḥn Non Bộ phía tay phải nhà thờ, có đặt tượng Thánh Martino cho những người yếu đa qua đó cầu nguyện, (5000$) sau này sẽ có thêm tượng cha Trương Bửu Diệp Tối tớ Chúa(cho 14 ngàn).

27/04/2016 đă cho sử chữa lại chỗ đậu xe 1$80/sf. 30.000$

- Đại Hội Thánh Mẫu la Vang Lần Thứ Năm, Có Đức Cha Vincente Nguyễn văn Long từ Úc Châu đến dâng lễ, và Cha Vũ Thế Toàn đến Hội Thảo từ ngày thứ Sáu 29,thứ Bảy 30/04 và ngày Chúa Nhật 01/05 năm 2016. Khí hậu được tiên đoán là mưa , băo và lụt nữa nhưng với sự can thiệp của Mẹ La Vang gió thổi các cơn mưa và băo đi nơi khác. Cho 1 trận mưa sáng thứ Bảy làm mát đất và sạch ḷng người. Tổng số người tam dự Đại Hội Thánh Mẫu năm 2016 lần thứ 5 khoảng 6000 người.

- 10/05, Anh Đỗ Quang Hiển đă chuyển giao tên chủ đất cho Anh Nguyễn Biểu v́ Anh Hiển bị bệnh và đă qua đời lúc 5 giờ chiều Chủ nhật 05/06/2016 JB Đỗ Quang Hiển lễ An táng tại Lộ Đức.

Ngày 21/05 lễ truyền chức linh mục cho cha Đa Minh Nguyễn Trần Trung Nghĩa, con Ông Bà Cố Khải Huệ tại Nhà thờ CHúa Kito Vua Đallat, và sẽ dâng lễ tạ lơn tại Giáo Xứ La Vang lúc 10g45 sáng Chúa nhật ngày 29/05/2016 , sau đó mọi người sẽ về Hội Trường Thánh Mẫu dùng cơm chung (Ông Bà Cố gửi 5000$ để PT Fatima lo bữa cơm cho ít nhất 400 người.

Ngày 30/ sáng thứ Hai, trước lễ Cô Hoa đă nằm lăn trên gian cung thánh và nói tiếng lạ, một số người khiêng xuống và Chị Huệ chở về nhà.

- Tháng 10, chúng con sẽ có Đại Hội Mùa Thu Yêu Thương vào ngày thứ Sáu 30/09, thứ bảy 01/10 và Chúa nhật 02 tháng 10 2016. Tổng số tiền thu được là 600 ngàn.

_ Với những ngày cuối năm mừng 30 Năm Thành Lập Giáo Xứ (1986-2016) và Năm Thánh (2016)sẽ có những niềm vui bất ngờ đến với Giáo Xứ chúng ta.

Tháng 6/2016

1.      Cha Vượng được mời về mừng 10 thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang từ ngày thứ Năm, 02/06-06/06/2016 Lễ trọng thể vào lúc 7 giờ PM thứ Bẩy ngày 04/6/2006-04/06/2016.

2.      Thứ Ba, lúc 4 giờ Pm. 07/06, Chị Kim Liên và Anh Brandon hưá dâng Đài CTTĐ khoảng 120.000$ (Ông Bà Lin Van Rung Hoa) 12021 Pooctor Rd Houston TX 77038.

3.      Tháng 7 : 10/07 Anh Tŕnh Vũ cho 4 máy lạnh

4.      Cha Vượng đi Mexico Hành Hương từ thứ Sáu 15/7-19/07/2016

5.      Đại Nhạc Hội Ḷng Chúa Xót Thương vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 15/07/2016.

Tháng 8:

1.      2 chuyến xe đi Misouri

2.      15/08/2016. Mua máy điện để sử dụng cho nhà thờ 10,000$.

Tháng 9:

4.      05/09 Làm thêm 3 cột đèn phía rừng cây do Anh Công, số tiền là 8. 070$.

5.      05/09 Mua và ráp xong máy Đông Lạnh 6,500$ Anh Kevin giới thiệu.

6.      05/09 nhận 2 xe Scion và camry cho Hội Chợ Mùa Thu 2016.

Thay 22 bóng điện Led trong nhà thờ.

Tháng 10

10.  Năm nay 2016 Hội Chợ Thu Yêu Thương 30/09-01 và 02 tháng 10. Ông  Lê Văn Quới Độc đắc, Nguyễn Văn Công Hạng Nhất.

11.  Thứ Sáu 07/10 Đức Cha George Sheltz dâng lễ Chữa lành cho dân Philipin.

12.  Lúc 3 giờ chiều 23/10 Đức Giám Mục Goersheltz dâng lễ Á Châu.

13.  Cha Vượng đi Âu Châu qua cửa Thánh 17/10-31/10/2016.

14.  Làm hàng rào tôn sau Hồ cá nhà xứ 5,800$ Do Anh Hộ, Thế và Hiệp.

Tháng 11

1.      Hôn Xương Thánh Faustina từ chiều Chúa Nhật 06/11/2016-10/11/2016, Phái Đoàn gồm 20 người do Thầy Sáu Micae Nguyễn Kim Khánh hướng dăn hành hương bên Ba La và xin được Xương Thánh.

2.      2 buổi diễn nguyện LTXC 11 và 12/11/2016. Số người mỗi buổi tối 1800 người.

3.      Cha Thiên Ân và nhóm đă đặt bêm VN 4000 chiếc áo.

4.      Lúc 9 giờ ngày 13/11/2016 Cha Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ ban nghi thức đóng cửa Năm Thánh.

5.      15/11/2016.Tổng kết Hội Chợ Mùa Thu Yêu Thương 2016. Đây là con số mới cập nhật lúc 2:16 PM, như vậy số thu tổng cộng của chúng ta được: $601,450.20.   Chia cho các Hội Đoàn: $  49,810.68. Tiền của Giáo Xứ: $245,933,74.  Chi:$305,705.78.

6.      Ngày 11,12 và 13/11/2016 Tam nhật kết thúc Năm Thánh Ḷng Thương XÓt Chúa, mời tất cả các Ca Đoàn, Hội Đoàn trong Tổng Giáo Phận đến hát, Múa, Kịch và đồng phục rước chung quanh Thánh Đường. Lúc 9 giờ sáng Chúa nhật ngày 13, Cha John Vianey Nguyễn Ngọc Thụ ban nghi thức đóng cửa Năm Thánh.

7.      Mua máy Photocopy cho Văn Pḥng 4000$

Tháng 12.

1.      Tĩnh tâm năm, 21/22/23 Cha Phạm Duy Khánh giảng về Ḷng thương xót Chúa.

2.      24/12 Giáng Sinh Giáo xứ nhận trách nhiệm hát tổ chức cho Tổng Giáo Phận tại Convention.

Giáo xứ thuê 5 xe chở học sinh để đưa mọi người đến trung tâm. Không hát diễn nguyện Giáng Sinh tại Giáo xứ.

Tất cả những bài viết của quư Cha tiền nhiệm, những h́nh ảnh của các Hội Đoàn trong Giáo Xứ, đă để lại nhiều dấu ấn kỳ diệu được Đức Mẹ bảo trợ che chở cho đến ngày hôm nay. Trước 1 năm chuẩn bị cho lần kỷ niệm 30 năm Thành Lập Giáo Xứ. Vào 3 buổi chiều, với Chủ đề này, bắt đầu từ 01/02/và 03 tháng 01 năm 2016, sau khi đă được bàn bạc và quyết định, với thánh lễ tạ ơn, bữa cơm Gia đ́nh được mời tất cả các gia đ́nh trong Giáo xứ, quư vị ân nhân xa gần, đại diện các Giáo xứ bạn. Đặc biệt nhất có sự hiện diện của Đức Cha Viencente Nguyễn Mạnh Hiếu từ Toronto, Canada đến tham dự, chủ tế thánh lễ tạ ơn , Lễ Hội 30 năm cùng với Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Ḍng Đa Minh Việt Nam tại Hải Ngoại làm tăng thêm sức mạnh được bắt đầu từ đây không chỉ khép lại một đoạn đường dài trong lịch sử mà c̣n mở ra một kỷ nguyên mới cho 30 năm tới nữa. Mọi người, đông đảo của mọi tầng lớp đă đến để cùng chung vui trong những ngày trọng đại này.

5.      Đức Hồng Y Daniel Dinardo đến dịp Tết Năm Bính Thân:

Đức hồng Y Daniel Dinardo đă đích thân đến chủ tế thánh lễ cho một năm mới Bính Thân vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật ngày 07/02/2016 : Tạ ơn Chúa, hái lộc đầu xuân và một bữa cơm thật vui nhộn từ sau lễ cho đến 10 giờ đêm, ôn lại những kỷ niệm sau 30 năm Giáo xứ được thành lập.

6.      Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Năm Ḷng Thương Xót Chúa:

Chủ đề “ Bên mẹ La Vang, Gia Đ́nh Cần Ḷng Thương Xót Chúa”. Với sự hiện diện của Đức Cha Vincente Nguyễn Văn Long từ Úc Châu, Cha Gioan Phanxico Vũ Thế Toàn từ Cali đến Đức Tổng Giám Mục Giuse Phiorenza đă đến dâng lễ, chia sẻ hội thảo thật quư hóa cho một năm Thánh Kính Loàng Thương Xót Chúa mà Giáo Hội đă chọn lưa tại Giáo XỨ Đức Mẹ La Vang, cả 6 ngàn người từ khắp nơi đến tham dự. Thời tiết của 3 ngày đều bị đe dọa bởi mưa rào và lụt lội nhưng những làn gió La Vang do tay Mẹ đă thổi đi xa tắp và cho một bầu trời cả 3 ngày đều tuyệt đẹp.

Nơi đây chúng ta cùng ghi nhận: Đức Cha Vincente Nguyễn văn Long trên đường trở về Úc Châu (Melburn) đă được Đức Giáo Hoàng Phanxico trao trách nhiệm chánh ṭa tại Địa phận Paramatte. Đức Cựu Tổng Giám Mục Giuse Fiorenza cách đây 30 năm đă cho xây dựng và thành lập giáo xứ , nay Ngài được mời đến để dâng thánh lễ Tạ Ơn kết thúc Đại Hội Thánh Mẫu la vang kỳ 5 và mừng 30 năm với Giáo xứ chúng ta La Vang Houston

7.      30 năm qua những h́nh ảnh và những bài viết về một Giáo xứ trải qua bao thử thách để có ngày hôm nay, th́ trong tâm t́nh của vị mục tử, chúng con ước mong chúng ta cùng nhau tiếp tục ǵn giữ và phát triển ngày càng rộng lớn hơn từ khuôn mặt của các ngôi Thánh Đường , Hội Trường, Nhà Lều, Linh Đài, những nét đẹp của mồ hôi nước mắt , của thời gian và công của cho chúng ta có hôm nay đang dần hội nhập và đi vào ḷng đời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ biết đến chúng ta.

8.      Đại Hội Thánh Nhạc lần thứ 39 thuộc Tổng Giáo Phận Galveston-Houston.

Đại Hội Thánh Nhạc thuộc Hội Đồng Gíam Mục Hoa Kỳ được tổ chức hàng năm được về từng Giáo Phận. Đây là lần thứ 39 được tổ chức tại Tổng Giáo Phận Galveston-Houston Texas từ thứ Hai ngày 11/07/2016 đến thứ Sáu ngày 15/07/2016, gồm các văn nghệ sĩ toàn quốc đến tham dự, học hỏi  và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ từ những cộng đồng Công Giáo Đa Văn Hóa.

Riêng tối thứ Sáu từ lúc 19 giờ PM đến 21 giờ PM. Mọi thành viên sẽ di chuyển đến Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang để lắng nghe Thánh Nhạc Việt Nam. Cha Dao Kim đă được Ṭa Giám Mục chỉ định thay mặt cho Cộng Đồng Người Việt Công Giáo tại Galveston-Houston thành lập ban tổ chức và mời gọi các Giáo Xứ cùng tham gia trong chương tŕnh Thánh Nhạc Việt Nam, nhâng năm Thánh Kính Ḷng Thương Xót Chúa  mà Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đă được Đức Hồng Y Daniel Dinardo chọn làm nơi mở cửa Thánh. Giáo xứ hân hoan đón chào quư Đức Cha, quư Cha, quư nhạc sĩ khắp nơi và mọi ngôn ngữ khác nhau đến với Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tham dự buổi Thánh Nhạc này.

9.      Ba Tối Diễn Nguyện Kính Ḷng Thương Xót Chúa Thứ Năm 10/11. Thứ Sáu ngày 11/11 và Thứ Bảy ngày 12/11/2016.

Ṭa Tổng Giám Mục đă cho văn thư quyết định việc đóng cửa Năm Thánh Kính Ḷng Thương XÓt Chúa vào Thánh Lễ 9 giờ sáng nCHu1a nhật ngày 13/11/2016. Do Cha Hohn Vianey Nguyễn Ngọc Thụ chủa sự. V́ vậy Giáo Xứ sẽ tổ chức 3 buổi Diễn Nguyện Kính Ḷng Thương Xót CHúa.

-          Tồi thứ Năm 10/11 gồm có quư Hội Đoàn Ban Nga2h Đoàn Thyể, Gia Tộc.

-          Tối Thứ Sáu 11/11 quư Ca D(oàn trong Giáo giáo.

-          Tối Thứ Bảy: Ca Đoàn Tổng Hợp thuộc Tổng Giáo Phận Galveston-Housyon.

Cũng vậy, từ đây đến cuối năm có những buổi canh thức và cầu nguyện 11 và 12 tháng 11 trước ngày đóng cửa Thánh là 9 giờ Chúa nhật ngày 13/11/2016. Chúng ta cùng tiếp tục CON SẼ LẤY G̀ TẠ ƠN CHÚA, V̀ NHỮNG HỒNG ÂN NGÀI ĐĂ BAN CHO CON (Tv: 115,12).

NĂM THỨ NĂM 2017

TRI ÂN ƠN TRỜI VÀ CÔNG LAO NGƯỜI

VỀ L̉NG THƯƠNG XÓT CHÚA QUA NĂM THÁNH TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

Trọng kính Đức Hồng Y Daniel DiNazdo, Tổng Giám Mục Giáo Phận Galveston-Houston, Trọng kính Đức Cha George A. Sheltz, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Galveston. Kính thưa Cha Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ. Quư Cha Chánh Phó Xứ, quư Cha Tổng Tuyên Úy, Quư Tu Sĩ Nam Nữ thuộc tổng Giáo Phận Galveston-Houston

Chúng Con, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, trước nhất xin Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria với Ḷng Thương Xót vô bờ bến, đă cho Giáo Xứ chúng con một năm đầy hồng phúc mà Đức Hồng Y Daniel DiNardo đă ban cho mở cửa một Năm Thánh; Chúng con được vinh dự đón tiếp  Đức Cha George A. Sheltz đến mở cửa “CửaThánh”  vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, ngày 22/12/2015 và Cha Chủ Tịch Gioan Vianey Nguyễn Ngọc Thụ đă ban nghi thức đóng cửa Năm Thánh vào thánh lễ lúc 9 giờ sáng Chúa nhật ngày 13/11/2016.

Cánh cửa Năm Thánh đă được khép lại trong trang trọng và đầy niềm vui cùng nhiều xúc động, chúng con nhận ra những Ân sủng lớn lao không thể tưởng tượng nổi và không lời nào diễn tả hết về sự quan tâm và chúc phúc cho một Giáo xứ dưới danh hiệu Đức Mẹ La Vang sau 30 năm được thành lập 1986-2016. Một ân huệ cả đời người không có, không ǵ mua được. Ḷng Thương Xót Chúa và Mẹ Maria lớn hơn tất cả để cho Giáo Xứ chúng con có được một Năm Đại Thánh mà không chỉ trong hay ngoài giáo xứ mà c̣n các nơi không phân biệt chủng tộc, mầu da đă đến để nhận lănh ơn Toàn Xá qua Thánh Lễ, Bí tích Giao Ḥa, Chầu Thánh Thể, Đọc Kinh Cầu Nguyện theo ư Đức Giáo Hoàng, ân phúc cao quư này cho chính ḿnh và cho các Linh Hồn.

Với một tuần lễ Kết Thúc Năm Kính Ḷng Thương Xót Chúa, chúng con có được thành công và tạo nên một lần ghi nhớ cho cả đời đó là nhờ sự đồng ư, cho phép và khích lệ của toàn thể quư Cha; Việc kết thúc Năm Thánh với hàng ngàn người, đầy tràn dấu ấn, yêu thương, bác ái và hoan lạc: Bắt đầu với Ban Hành Hương do Thầy Phó Tế Nguyễn Kim Khánh rước Xương Thánh Faustina từ Ba Lan về cho mọi người hôn kính. Được Hai buổi tối Diễn Nguyện mỗi tối hơn 1800 người (thứ Sáu 11/11 và Thứ Bảy ngày 12/11/2016), không thể nào diễn tả nổi chân t́nh và nghĩa cử cao đẹp mà quư Soeurs Ḍng Đa Minh tại Houston, quư Liên Hội Đoàn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Liên Phong Trào Legio Mariae, Liên Huynh Đoàn Đa Minh, Liên Phong Trào Fatima, Liên Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm,  Liên Gia Đ́nh Thăng Tiến Hôn Nhân, Liên Gia Đ́nh Ḷng Chúa Thương Xót, Liên Hội Đoàn Cursillo. Quư Ca Đoàn Cecilia Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Ca Đoàn Tổng Hợp Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Ca Đoàn Tổng Hợp Tổng Giáo Phận. Ca Đoàn Giáo Xứ Nhà Thờ Chánh Ṭa Thánh Tâm, Ca Đoàn Tổng Hợp La Vang, Gia Tộc, Giới Trẻ La Vang. Đă cùng cộng tác thật chân t́nh với Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh thuộc Giáo Xứ h́nh thành một Ban Tổ Chức quy mô, tận tâm, tận lực thể hiện những tài năng kịch nghệ thánh, những đoản nhạc về Ḷng thương xót Chúa và Mẹ Maria thật sâu thẳm và chân quư.

Chúng con nhận được sự thành công mỹ măn này là nhờ quư cơ quan truyền thông:  Báo, Đài Vietcatholic.net, Bản Tin Dũng Lạc, Ban Thông Tin Face Book, Bản Tin Mục Vụ, Đài Radio Sài G̣n 900; Chương Tŕnh Tin Yêu, Đài Truyền h́nh Saigon Net, Apple 55.4. VietTV, EYN, One Company Ban Nhiếp Ảnh đặc biệt Vietcatholic.net Joseph Kư Nguyễn, đă quảng bá, thông tin và cho lên những h́nh ảnh đẹp tuyệt vời.

Chúng con chân thành tri ân đến Quư Vị Ân Nhân Bảo Trợ Năm Thánh đặc biệt nhà bảo trợ Christine Quỳnh đă dâng góp tất cả nước uống trong suốt một năm cho khách hành hương đến với Giáo xứ. Không kể xiết về những hy sinh đóng góp lớn lao từ quư vị Thiện Nguyện Viên trong, ngoài Giáo xứ, đặc biệt là Ban Phục Vụ Năm Thánh, Đoàn Hiệp Sĩ Tổng Giáo Phận.

Tất cả những thành công và ân lộc được chuyển tải đến cho mọi người không trừ ai là do “Ơn Trời và Công Lao Người” để mọi người có được “ Niềm vui của Thầy và Anh Chị Em nên trọn vẹn” (Ga, 15,11).

Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân và nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang xuống muôn phúc lành ǵn giữ quư Đức Hồng Y, Đức Giám Mục, quư Cha, quư Thầy Sáu, quư Nam Nữ Tu Sĩ, quư Liên Phong trào, Liên Ca Đoàn và toàn thể quư Vị. “ Cửa Năm Thánh Khép lại nhưng Ḷng Thương Xót Chúa tiếp tục mở rộng nơi gia đ́nh Con Chúa và mọi người”. 

Những h́nh ảnh của quư Cha , quư Thầy Sáu, quư Tu Sĩ Nam Nữ và quư thành viên Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh của quư Hội D(oàn CÔng Giáo Tiền Hành, quư Chi Tộc, quư Ca Đoàn, quư Ban và hầu hết các gia đ́nh nói lên niềm tự hào hănh diện về niềm tin mà Chúa đă ban cho để tiếp tục một hành tŕnh mới:

CHÚNG CON CÙNG MẸ LA VANG VỚI 30 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ, MỞ RA THẬP NIÊN MỚI “

Tháng 01/01/2017.

1.      Ăn Tết 28,29. Các ban ngành đoàn thể giúp góp ăn uống sau Thánh Lễ.

2.      Danh Sách Giáo dân 1802 gia đ́nh.

3.      Chuẩn bị xây 2 Đài Thánh Giuse và Các Thánh Tử Đạo 100.000$ Gia Đ́nh 31 Lin Rung. Anh Lư chịu trách nhiệm mướn Howa. Xong trước Đại Hội Thánh Mẫu.

Tháng 2.

1.      Mua máy Photocopy cho Ban Giáo Dục.

Tháng 3.

1.      Xong cuốn Kỷ Yếu do Anh Đinh Phú Lai thực hiện. Gửi về cho Giáo Dân cùng ngày với Thư mời Đại Hội Thánh Mẫu. (Thiện, Mầu giúp giao).

2.      11/ Dâng lễ Giỗ Cha Phanxi Cô Trương Bửu Diệp 1200 người giáo xứ bỏ ra 2000 $ , Bảo trợ 7 con heo. Thu tiền Được 7400$ Gửi về Giáo Phận Cần Thơ làm án phong thánh, Thầy Tửu nhận 3000$, gửi về Đức Cha Tri Bửu Thiên. Ca Đoàn Tri Ân 300$. An Ninh 200$.

3.      Cuốn Kỷ Yếu thiếu Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ, H́nh gia đ́nh bị thiếu. 

Tháng 4 .

1.      Buổi chiều Thứ Bảy Lễ Lá, các em trong trường Việt Ngữ và Giáo Lư La Vang đàng Thánh Giá và Rước Lá từ bên Linh Đài, sau đó là Lễ Lá.

2.      Mùa phục sinh năm nay tối thứ Sáu nhó trẻ Thiếu Nhị Dũng Lạ diễn nguyện cuộc thương khó Chúa Giê Su.

3.      2. Sáng thứ 7 Phong Trào fatima trách nhiệm đàng Thánh giá chung quanh Linh Đài.

Tháng 5.

1.      Đại Hội Thánh Mẫu do Đức Cha Mai Thanh Lương , Đứ Cha Goeger Shellz, Cha Bề Trên Phụ Tỉnh, Cha Mathew Nguyễn Khắc Hy , chủ tế, giảng thuyết..Giớ trẻ có ông Brian trên Địa phận đến.

2.      Ngày Đại Hội Thánh Mẫu thu được :

3.      Làm thêm 3 cột điện sân đá banh sau Nhà Lều. Anh Tống Công thực hiện. 

4.      Ngày 31 rước Đức Mẹ Fatima chung quanh nhà thờ các tối thứ 6, do Các Hội Đoàn chịu trách nhiệm nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima.

5.      Vào các ngày 13 từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ có thánh lễ trong nhà già để những người bệnh tật được lănh ơn Toàn Xá.

6.      Ngày 13/05/2017. Gia Đ́nh Ông Bà Vũ Hữu Sử cho 4 máy Lạnh tại Nhà Lều.

Tháng 6/2017

1.      19/06/2017 thánh lễ chiều Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Đài CTTĐVN.

2.      25/06 công bố tin thuyên chuyển từ phụ tỉnh cho quư Cha, trong đó có Cha XỨ Vượng được biết sẽ về Calgary, Canada phục vụ tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn Liêm bắt đầu vào ngày 01/08/2017.

Tháng 7

1.      Họp Hội Đồng Mục Vụ, Cha Vượng công bố việc thuyên chuyển và quyết định vào chiều thứ bảy ngày 29/07/2017 có lễ tạ ơn lúc 6 giờ chiều, sau đó có bữa cơm chia tay .

2.      Lễ chia tay có 14 cha, 3 Thầy Sáu Nguyễn Thế Thiện, Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Đăng Lư.

3.      Bữa tiệc trọng đại chưa bao giờ có với 135 Bàn, tại nhà lều, việc chia tay từ 7g30 đến 11 giờ 30 PM. Món ăn chính là Lẫu do các Hội Đoàn phục vụ. Chưng trính văn nghệ thật độc đáo klho6ng bao giờ quên.

4.      Ngày Chúa nhật, cha Vượng đồng tế các Thánh Lễ để chào dân chúng,Hội Đồng Mục Vụ có lời tạ ơn

Danh sách giáo dân trước khi cha Vượng đi là 2376 Gia Đ́nh.

Số tiền c̣n lại trong nhà Bank Địa Phận là 1,650.000$ . 31/07/2017.