LINH MỤC Gioan Baotixita
NguyỄn ĐỨc VưỢng, O.P.

Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm
2412-48th Sreet, Calgary, AB T2B 1M4, Canada,
Tel: (403) 262-1078 - http://www.stvincentliem.ca/home
e-mail: vuongduclavang@gmail.com  - www.jbnguyenducvuong.com


NHẠC

Trang Chủ

Tiểu Sử

H́nh Ảnh

Sinh Hoạt

Bài Giảng

Nhạc

Đức Tin Bất Khuất

Đài Truyền Thanh Tiếng Nói Mẹ Lavang

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Việt Catholic Network

RADIO VATICANA

Web Counter 

Trường Xưa Lưu Dấu (PDF)

Hiệp Sĩ Đoàn 9655 Hành Khúc (Video) 

Lạc Mất Thiên Đàng (Audio)
Lạc Mất Thiên Đàng (Video)
Lạc Mất Thiên Đàng (PDF)

Ba Mươi Năm Qua Tạ Ơn Cha (Audio)
Ba Mươi Năm Qua Tạ Ơn Cha (PDF)
Ba Mươi Năm Qua (Video)

Linh Mục Trong Giêsu (Audio)
Linh Mục Trong Giêsu (PDF)
Lịch Mục Trong Giêsu  (Video)

Xuân An B́nh (Audio)
Xuân An B́nh (PDF)
Xuân An B́nh (Video)

Ơn Mẹ Nghĩa Dầy (Audio)
Ơn Mẹ Nghĩa Dầy (PDF)
Ơn Mẹ Nghĩa Dầy (Video)

Theo Bước Chân Cha (Audio)
Theo Bước Chân Cha (PDF)

Theo Bước Chân Cha (Audio) (Hồng Nhạn)
Theo Bước Chân Cha (PDF)

Mừng Kính Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm (Audio)
Mừng Kính Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm (PDF)
Mừng Kính Thánh Đa Minh Khảm (Video)

Về Bên Cha Hiền (Audio)
Về Bên Cha Hiền (PDF)
Về BênCha Hiền (Video)

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Audio)
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (PDF)

Hiệp Sĩ Đoàn 9655 (Audio)
Hiệp Sĩ Đoàn 9655 (PDF)

T́nh Yêu Đáp Trả T́nh Yêu (Audio)
T́nh Yêu Đáp Trả T́nh Yêu (PDF)
T́nh Yêu Đáp Trả T́nh Yêu (Video)

25 Năm Chân lư Chiếu Rọi (Audio)
25 Năm Chân lư Chiếu Rọi (PDF)

Tôi Yêu Giáo Xứ Tôi (Audio)
Tôi Yêu Giáo Xứ Tôi  (PDF)

T́nh cha bao la (Audio)
T́nh cha bao la (PDF)

Cám ơn Linh Mục  (Audio)

Cha...Hồng Ân Thiên Chúa (Audio)
Cha...Hồng Ân Thiên Chúa (PDF)

Chuỗi Ḷng Thương Xót (Audio)
Chuỗi Ḷng Thương Xót (PDF)

Mừng Thánh Vinh Sơn Liêm (Audio)
Mừng Thánh Vinh Sơn Liêm (PDF)

Bên Mẹ La Vang Con sẽ B́nh An (Audio)
Bên Mẹ La Vang Con sẽ B́nh An (PDF)
Bên Mẹ La Vang Con sẽ B́nh An (Video)

Nhà Mang Tên Mẹ La Vang (Audio)
Nhà Mang Tên Mẹ La Vang (PDF)

Tiếng Hát Thiên Đàng (Audio)
Tiếng Hát Thiên Đàng (PDF)

Thu Về La Vang (PDF)
Thu Về La Vang (Audio)

Nắng Về La Vang (PDF)
Nắng Về La Vang (Audio)

Con Về La Vang (PDF)
Con Về La Vang (Audio)

Khúc Ca Ta Ơn (PDF) New Version
Khúc Ca Ta Ơn  (Audio)

La Vang Mẹ Là Mùa Xuân (PDF)
La Vang Mẹ Là Mùa Xuân (Audio)

Cha Vượng Ơi! (Audio)
 

Catharina (Audio)

Gió Chiều La Vang (Audio)

Gởi gió Bay về La Vang (Audio)

Hành Khúc 800 Năm (Audio)

Mưa Về La Vang (Audio)

Mừng 15 năm Linh Mục (Audio)

Như Khúc T́nh Ca (Audio)

Ta Về La Vang 30 Năm (Audio)

Trăng Về La Vang (Audio)

Tuyết Về La Vang (Audio)

30 Năm Qua Bên Mẹ La Vang (Youtube)

Ta Về La Vang Nay 30 Năm (Pdf)
Ta Về La Vang Nay 30 Năm (Youtube)
Ta Về La Vang Nay 30 Năm (Youtube)

15 Năm Hồng Ân (Pdf)
15 Năm Hồng Ân (Audio)

Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (Audio)
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (Pdf)

Cha Trương Bửu Diệp (Audio)
Cha Trương Bửu Diệp (Pdf)

Mẹ La Vang! Ôi Mẹ Việt Nam (Audio)
Mẹ La Vang! Ôi Mẹ Việt Nam (Pdf)

Mẹ Vẫn C̣n Đây (Audio)
Mẹ Vẫn C̣n Đây (Pdf)

Thánh Monica (Audio)
Thánh Monica (Pdf)

Hành Khúc Bế Mạc Năm Thánh 2016 (Audio)
Hành Khúc Bế Mạc Năm Thánh 2016 (Pdf)

Fatima-Tiếng Mẹ Gọi Con (Audio)
Fatima-Tiếng Mẹ Gọi Con (Pdf)

Tôi Xa La Vang (Pdf)
Tôi Xa La Vang (Audio))

Năm Năm Yêu Thương (jpg)
Năm Năm Yêu Thương(Audio)

Cha Đi Xa Măi Thật Xa (Pdf)
Cha Đi Xa Măi Thật Xa (Aud)

Bánh Xuân Tha Hương (Pdf)
Bánh Xuân Tha Hương (Audio)

Anh Hùng Ca Vinh Sơn Liêm (Pdf)
Anh Hùng Ca Vinh Sơn Liêm (Audio)

Gioan Baotixita Phu Quét Đường (Pdf)
Gioan Baotixita Phu Quét Đường (Audio)

Vể Bên Mẹ La Vang 2 (Pdf)
Về Bên Mẹ La Vang 2 (Audio)

Mẹ La Vang Vẫn Đứng Sau Hè (Pdf)
Mẹ La Vang Vẫn Đứng Sau Hè (Audio)

Thánh Mactinô Tấm Ḷng Vàng (Pdf)
Thánh Mactinô Tấm Ḷng Vàng (Audio)

Gia Đ́nh Dấu Chỉ Ḷng Thương Xót Chúa (Pdf)
Gia Đ́nh Dấu Chỉ Ḷng Thương Xót Chúa (Audio)

Bên Mẹ La Vang, Dấu Chỉ Ḷng Thương Xótt (Pdf)
Bên Mẹ La Vang, Dấu Chỉ Ḷng Thương Xót  (Audio)

BỘ LỄ

Kinh Thương Xót (Audio)

Kinh Vinh Danh (Audio)

Kinh Tin Kính (Audio)

Thánh Thánh Thánh (Audio)

Lạy ChiênThiên Chúa  (Audio)